11 maj. STHLM DANS: Arbete & Rörelse / Linda Blomqvist & Anna Johansson

En deltagarbaserad dansmanifestation för alla!

Arbete & Rörelse använder dans som ett sätt att protestera och mobilisera politiskt. De ser dansen som ett kraftfullt uttryck för politisk kamp som kan efterlikna och kommunicera vår oro, ideologiska värderingar, krav och genomdriva förändring. Arbete & Rörelse kommer att äga rum på Sergels torg – ett offentligt rum med en stark historia av kollektiv organisering och samling, i city, i hjärtat av Stockholm.

Händelsen undersöker arbetarrörelsens olika strategier och uttryck som strejker, bojkotter, demonstrationer, manifestationer och protester både ur ett kulturellt, socialt, politiskt och koreografiskt perspektiv. Den utforskar potentialen i mobilisering och kollektiv organisering. Arbete & Rörelse undersöker både arbetsaspekten och rörelseaspekten av dans som en konstnärlig praktik och bekräftar rörelse bokstavligt och bildligt.

Den svenska konstscenen befinner sig i kris med enorma budgetnedskärningar, kriterier för arbetslöshetskassan som dåligt speglar verkligheten för fältet i en gigekonomi, censur, regelverk och nyttokrav som kväver den konstnärliga friheten. Arbete & Rörelse strävar mot konstnärlig frihet och motsätter sig marknadisering, instrumentalisering och kommersialisering av konst. En stark kultur är absolut nödvändig för ett fritt, mångsidigt och demokratiskt samhälle.

Linda Blomqvist & Anna Johansson i samarbete med Weld, STHLM DANS och SKH


11 maj kl 13.00
Sergels torg

Fri entré


Var med och bidra till Arbete & Rörelse

Det är mer angeläget än någonsin att vi går samman, mobiliserar och efterfrågar förändring. Tillsammans. Arbete & Rörelse är ett initiativ för att göra det. Vi bjuder in kulturarbetare och kulturinstitutioner inom alla områden att delta med sin egen röst på Sergels torg!

– Berörs du som kulturarbetare av politiska nedskärningar inom kultursektorn?
– Påverkar det dig ekonomiskt, psykosocialt eller miljömässigt?
– Känner du som kulturarbetare att du har konstnärlig frihet eller känner du press att skapa i linje med politiska riktlinjer och marknadens trender?

Skicka oss dina bidrag i valfri form: ett manifest, ett kärleksbrev till konsten, frågor, uttalanden och funderingar till: labourandmovement@gmail.com Bidragen kommer att delas ut via flygblad på manifestationsdagen. Senare publiceras i en fanzine-antologi. Hoppas vi hör av dig och ses den 11 maj!

Missa inte samtalet Protesting for Dance på Dansmuseet


LINDA BLOMQVIST
är baserad i Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig mellan dans, koreografi, performance, kuratering, textproduktion, publikation och undervisning. Arbetet syftar till att expandera begreppet koreografi med fokus på hantverk, alternativa produktionssätt, processer och praktiker från en spekulativ synpunkt genom olika former och uttryck. Linda har studerat dans vid Kungliga Svenska Balettskolan 1995-2004 samt P.A.R.T.S 2008-2010. Hon har arbetat med koreografer som bl.a. Anne Teresa De Keersmaeker, Mårten Spångberg, Florentina Holtzinger och Philip Berlin. Tillsammans med Emma Daniel, Anna Gaiotti och Adriano Wilfert Jensen drev hon konstnärsplattformen Indigo Dance mellan 2013-2016.

ANNA JOHANSSON
är en bildkonstnär baserad i Stockholm. Hon tog sin magisterexamen från Umeå Konsthögskola 2014. Det offentliga rummet och naturen representeras ofta i hennes performance och videor. Teman som ritualer, repetitivt beteende och frågeställningar återkommer ofta i hennes praktik. Hon betraktar konceptet repetitivt beteende från olika vinklar; hennes religiösa barndomshistoria, det digitala och det militära. Anna både regisserar och deltar i sin performance. Hon har bland annat deltagit i utställningar som Manifesta 10 onBoard från Helsingfors till St Petersburg, PS2 Gallery i Belfast, Charlottenborgs vårsalong, Performance på Zoom av Riksförbundet av Sveriges Konstföreningar, Performancefestivalen, 13festivalen, Mörby Gård Konst och Bonniers Konsthall. Tillsammans med Daniel Torarp driver hon konstföreningen Defib Art.

Arbete & Rörelse är en del av STHLM DANS – en internationell samtida dansfestival i Stockholmsregionen 2-12 maj 2024. STHLM DANS placerar dansen i nya sammanhang och skapar nya möjligheter för mångsidiga dansartister att presentera kreativa format och djärva idéer.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm