3 maj. Spatial Mnemonics. En kväll med Lundahl & Seitl och gäster

SPATIAL MNEMONICS är en curaterad kväll på Weld som presenterar utdrag från Eternal Return (2019), en ‘mixed reality’ installation av Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects. Verket existerar parallellt i bokform, en spekulativ fiktion skriven av Malin Zimm.

En uppsättning koreograferade händelser under kvällen guidar publiken genom Welds lokaler och vecklar ut delar av konstverket genom VR, performance och reading. Kvällen avslutas med ett panelsamtal med konstnärerna och deras samarbetspartners, modererat av curator Sara Rossling.

SPATIAL MNEMONICS utforskar vår uppfattning av skärningspunkten mellan faktiska och virtuella situationer. Termen refererar till mentala metoder som ökar människans minne baserade på spatialitet. Genom visualisering av bekanta rum; genom att mentalt placera föremål på föreställda, välbekanta platser ökar man förmågan att ordna och minnas. Konceptet används även curatoriellt där ting eller aspekter från konstverket kommer att återkomma i olika rumsliga situationer under kvällen.
lundahl-seitl.com
scanlabprojects.co.uk

Eternal Return (2019) är samproducerat av STRP och har fått produktionsstöd från Konstnärsnämnden, Stockholm Stad och Kulturbryggan. På Weld är det första gången som verkets idé och format presenteras för en svensk publik. 2009 samproducerade Weld, en plats för processer och händelser inom dans och konst, Symphony of a Missing Room av Lundahl & Seitl. www.strp.nl

”I’ve experienced VR before, but because you have the sense of touch and are being touched […] the touch created a certain connection and awareness of my physical being. The moments of physical contact were a reminder of my own body.” (Besökare av Eternal Return på STRP)


Program

18.00 Dörrarna öppnas på Weld
18.15 Välkomsttal av curator Sara Rossling
18.30 Presentation, utdrag ur Eternal Return (2019)
19.00 Panelsamtal
20-21 Träffa konstnärerna


Panelen består av Lundahl & Seitl, Max Čelar, Designer och Digital Artist från ScanLAB Projects, Malin Zimm, Arkitekt PhD, Björn Norberg, Curator, och New Media Expert och Anna Koch, Artistic Leader of Weld. Diskussionen tar utgångspunkt i Lundahl & Seitls tvärvetenskapliga praktik, med fokus på rumslighet, koreografi, minne, vetenskap och teknik. Mot bakgrund av samarbetet kring Eternal Return (2019) skapat av Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects, tillsammans med Malin Zimm, har paneldeltagarna för avsikt att reflektera kring: vad kan vi ta reda på om oss själva i konstupplevelser med ‘mixed reality’, och hur ser framtiden ut för tvärvetenskapliga konstsamarbeten?

Efter panelsamtalet kommer det att finnas möjlighet att träffa konstnärerna, ställa frågor samt för de besökare som är intresserade, även möjlighet att uppleva ett utdrag ur Eternal Return (2019).