30 maj. Officiell invigning av Bibylon

Thierry Mortier och Weld presenterar konstprojektet Bibylon den 30 maj. Välkommen till den officiella invigningen i Welds lokaler på Norrtullsgatan 7 kl 18–20. Detta är ett barnvänligt event.


30 maj kl 18.00–20.00

Weld
Norrtullsgatan 7


Bibylon av Thierry Mortier är ett konstverk och en hyllning till demokrati, samverkan, utbildning, kultur och allas vår framtid; världens barn. Ett mobilt bibliotek som visar på våra internationella egenskaper – de olika nationerna och våra kulturer – och på vår gemensamma och universella samhörighet – omsorgen om våra barns utbildning.

I slutet av 2022 genomfördes en öppen utlysning för att finna en designer till att skapa de mobila bokhyllorna för Bibylon-kollektionen. Av de förslag som kom in valdes designern Esbjörn Grip ut att formge de mobila bokhyllorna.

Bibylon, vill väcka en nyfiken debatt om demografi, demokrati, integration, nationen och de människor som fysiskt befolkar dessa känslomässigt laddade begrepp.

Alla de hundratals böcker som Bibylon består av, är generösa donationer från de utländska ambassaderna i Sverige som representerar Sveriges internationella relationer, och från Astrid Lindgren Company som visar ett exempel på Sveriges kulturexport utomlands. Två sidor av samma mynt, åtskilda av de konventionella nationsgränserna. De frivilliga donationerna uteslöt projektets ekonomiska motiv, men träffade oundvikligen den djupt rotade bräckligheten, nämligen frånvaron av granskning i demokratins kärna och dess representation par excellence: biblioteket.

Bibylon är ett offentligt monument för vad biblioteken representerar i samhället: öppen tillgång för alla. Tillgång till resurser, utbildning, underhållning med mera. Det svenska biblioteksväsendet, även när det står inför sina egna problem idag, behöver inte konst för att hjälpa till i sitt konkreta arbete, men det kan använda konstens förmåga att manifestera det osynliga, att manifestera det som allmänt förutsätts.

Bibylon är en positiv respons på politisk olydnad; ett vittnesmål om konstens viktiga plats i samhället som anstiftare av förändring och handling. Som konstnären Thierry Mortier säger: “Samtidskonst är inte något som någon särskild person behöver, utan det är vad alla i allmänhet kräver – vid den punkten blir konsten en del av samhället.“


Projektet Bibylon (2023) är skapat av Thierry Mortier och producerat i samarbete med Weld med stöd av Kulturrådet.

Projektgruppen för Bibylon
Thierry Mortier, konstnär
Lies Lecompte, konstnärsassistent
Anna Koch, handledare, Weld
Esbjörn Grip, designer av mobila bokhyllor
Emelie Appelholm-Bergbohm, kommunikationsstrateg

Teamet för Bibylons mobila bokhyllor
Esbjörn Grip, design och tillverkning
Sten Olof Nilsson, kurbitsmålning
Betty Wallingford, textilöverdrag
Laurens Rohlfs, screentryck

Läs mer om Bibylon här


THIERRY MORTIER
född i Belgien, flyttade till Sverige 2018 där han sedan dess bor och verkar. Han har tagit initiativ till KVADRENNALEN, PLATTFORM FÖR DEN SAMTIDA KONSTENS SVAR PÅ POLITISKA HOT (2022), en ledarlös, decentraliserad, transdisciplinär och rikstäckande konstnärsrörelse som under ett valår förespråkar konstens oumbärliga plats i samhället. I sin praktik kopplar Mortier samman relationer för att ta form, d.v.s. för att generera former. Former som inkluderar men inte är begränsade till målningar, skulpturer, videor, installationer, interventioner i det offentliga rummet, utan som är odefinierade. Även om Mortier tar upp stora samhällsfrågor som politisk styrning, ekonomi, religion eller identitet, tar han alltid utgångspunkt från konstens natur: konsten i samhället.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm