31 maj – 2 juni: Unmarked Evolution / Sanna Söderholm (SE)

Sanna Söderholm är en erfaren dansare som insisterat och stannat kvar i sitt yrkesutövande genom att utvecklas vidare både som dansare och koreograf. Nu firar hon 30 år i branschen och delar med sig av ett arbete som sysselsatt henne under en längre tid.

I sitt arbete har Sanna ständigt återkommit till kroppen i relation till objekt samt maskeringen som ett sätt att lösa upp gränser. Hon fortsätter nu utforska ett utsuddande och glidande av förutfattade gränser mellan människa och djur, natur och kultur samt det syntetiska och det naturliga.

Solot Unmarked Evolution som är ett samarbete med konstnärerna Vlad Brateanu och Thomas Zamolo, återuppfinner naturen, analyserar och presenterar villkor för plasticitet, en tillvaro där kropp, natur, levande väsen och materialiteter väver sig in i varandra och blir likställda. Titeln är lånad från feministisk vetenskapsteori, och syftar till en omärkt framtid befriad från dominans. I Unmarked Evolution ingår kroppen i miljöer, som i sin tur blir till organismer, nya versioner av sig själv eller fantasivarelser. Allt i relation till sin omgivning.

Hur mycket eller lite förändring krävs innan en gräns överträds? Hur länge behöver en studera något, innan det ändrar sin form och innebörd. Vilka kombinationer och detaljer blir nödvändiga för en kontur, som gränsdragning eller igenkänning?

Sanna Söderholm vill låta icke vetandet och öppna frågor vara del av föreställningen. Att spekulera och tänka tillsammans, utövare och publik.

————–

Koncept & koreografi: Sanna Söderholm
Framförd av: Sanna Söderholm
Rum & ljus: Sanna Söderholm i samarbete med Vlad Brateanu och Thomas Zamolo
Ljudmix & grafik: Vlad Brateanu
Med stöd av: Konstnärsnämnden, Stockholms stad och Weld

Tack till ccap
————–

Sanna Söderholm (SE)
är baserad i Stockholm, utbildad vid  Balettakademien, Uniarts/Stdh och avslutade sin Master i koreografi på DOCH. Hennes praktik innefattar dans, koreografi, undervisning och textarbete. Under 2018 firar hon 30 år som verksam konstnär inom dans och koreografifältet.

VLAD BRATEANU (RO)
är bildkonstnär baserad i Bukarest. Han har en BA i grafisk design och gör för närvarande en MFA i fotografi vid konsthögskolan i Bukarest. I sin praktik intresserar han sig för perception och neuroplasticitet.

THOMAS ZAMOLO (SE/FR)
Är baserad i Stockholm men ursprungligen från Frankrike. Thomas har lång erfarenhet som dansare, repetitör, ljusdesigner och fotograf i många olika kontexter.