MDT c/o Weld: Kristine Slettevold och Inger-Reidun Olsen 8-11/3

Weld öppnar dörren för Moderna dansteaterns c/o projekt med två solon: Kristine Slettevold/nat(t)prod
Inger-Reidun Olsen/kompani iRo

Ett samarbete – två solon. Så kan man sammanfatta de två norska koreograferna Kristine Slettevold och Inger-Reidun Olsen gemensamma arbete. Båda ville jobba ihop. Men i stället för den duett som var det tänkta resultatet, utmejslades två solon. Hellre än att kompromissa i ett samarbete, ville de fördjupa sina egna teman och idéer. Utan utbytet på vägen – samtalen om innehåll och konstnärliga val, om scenkonst, produktionsvillkor och den administration som är en del också i dansens vardag – hade solona emellertid aldrig kunnat utvecklas till vad de i dag är. De hade aldrig kunnat uppstå om produktionerna skapats oberoende av varandra.

Duality of content är Kristine Slettevolds första koreografiska verk. Här undersökts seendets tematik. När blicken rör sig genom rummet förändras perspektivet över dess rörelser och omvänt; rörelsen i sig förändrar vårt perspektiv.

Pressure är koreograferat av Inger-Reidun Olsen. Grundfrågan som ställs är, som titeln antyder, hur vi människor reagerar då vi utsätts för tryck. Såväl mentala som fysiska, och då i fråga om både kropp och arkitektur – rummen där människorna befinner sig.

Kristine Slettevold är dansare och pedagog, utbildad vid Statens Baletthøgskole i Oslo, och har i Norge arbetat med koreografer som Hooman Sharifi och Eva-Cecilie Richardsen. Sedan 2004 verkar hon i Stockholm, där hon arbetat med bland andra Cristina Caprioli, Örjan Andersson, Lotta Melin och Malin Hellkvist Sellén.

Inger Reidun Olsen gick norska Statens Baletthøgskoles i Oslo, koreografilinjen 2000-2003. I januari 2003 startade hon egna Kompani iRo, som sedan dess producerat de egna föreställningarna The Source och barnföreställningen Fantasi.

Duality of content
Koreografi: Kristine Slettevold
Ljussättning: Jens Sethzman

Foto:Jens Sethzman

Pressure
Koreografi: Inger-Reidun Olsen
Ljussättning: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Foto:Elisabeth Nilsson