möte09, 23-31 mars på weld

Möte09 – ett förslag kring former av möten mellan konst, teori, utövare och publik

Hur kan konsten i större utsträckning bjuda in och användas mer som ett öppet forum för diskussion kring förhållningssätt och idéer? När känner vi oss involverade, engagerade i en dialog?

Medverkande: Olof Broström (SE), artist | Sönke Hallmann (DE), runs the Department of Reading | Zeenath Hasan (IN), media designer and researcher| Louise Höjer (SE), theorist; philsophyi/art/arcihtecture |  Athena Mazarakis (ZAF), choreographer, performer & researcher |  Els Silvrants (BE), performing arts curator |Mieke Van de Voort (NL), artist

Möte09 tar plats under våren 2009 i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Det är ett koreografiskt projekt och en tvärkonstnärlig och internationell mötesplats som vill utforska de roller vi ges – eller väljer – när vi producerar och tar del av konst. Ca 35 inbjudna konstnärer och teoretiker får i uppgift att samarbeta och dela ett eller flera konstnärliga förslag med en publik. Projektet kommer fokusera på Format för möten och dialog med en publik/användare:

Hur kan vi söka efter format för presentation av konst som inbjuder till inkluderande och jämlika möten – till ömsesidigt utbyte? Hur används konsten som mötesplats? Finns det en "mötets estetik"?

Till denna process bjuder vi in publiken/dig att delta, möta, diskutera och ifrågasätta, ta del av deltagarnas förslag, öppna processer, bloggar, diskussioner och fester. På www.mote09.org kan du läsa mer om projektet och deltagarna, få löpande information via nyhetsbrev, videoarkiv, blogg mm, samt själv bidra till diskussionen och hjälpa oss att bygga ett Öppet Arkiv.

Varmt välkommen till möte09!
www.mote09.org