Navinki festival 31/8-3/9-07

Konstnärerna Love Enqvist, Erik Wijkström och Anna Koch representerar Weld med var sin performance på den internationella performancefestivalen Navinki i Minsk den 31 augusti-3 september 2007. De två första dagarna hålls på Palac Mastavcta och den tredje dagen open air performances ute i naturen.

Läs mer på www.navinkifestival.org
Genomföres med stöd från Svenska Institutet.