Navinki-Weld Performance Meetings 9-14 sept.

Navinki-Weld performance meetings äger rum 9-14 september 2008 i Stockholm. På programmet står performance, workshops och föredrag.

Medverkande konstnärer är: Janusz Baldyga (Polen), Gustav Broms (Sverige), Wladyslaw Kazmierczak & Ewa Rybska (Polen), Siu Lan Ko (Hong Kong/Paris), Marit Lindberg (Sverige), Nataliya Lisovskaya (Vitryssland), Dmitriy & Tatiana Mayboroda (Vitryssland), Boris Nieslony (Tyskland), Katarina Nitsch (Sverige), Victor Petrov (Vitryssland), Valentin Torrens (Spanien) och Erik Wijkström (Sverige). Mer information om konstärerna nedan.

Den första delen av den internationella performancefestivalen Navinkifestivalen ägde rum i Minsk den 29 augusti-1 september. Festivalen firar i år 10-års jubileum. Medverkande från Sverige var Anna Koch, Marit Lindberg, Staffan Mossenmark, Katarina Nitsch och Erik Wijkström.

Biljetter: 100 kr per dag alt. 150 kr för hela festivalen. Fri entré på torsdag kvällens invigning

Program

Tisdag 9 sept.

17:00 Föreläsning av Boris Nieslony på Kungl.Konsthögskolan (hus28). Workshop 10+11 sept på Konsthögskolan.

Torsdag 11 sept.

19:00 Weld Talk–Opening "We invite you for a shot of vodka and feel free to introduce yourself to the artists"


Fredag 12 sept.

11:00-14:00 Konstnärssamtal
Janusz Baldyga, Boris Nieslony, Katarina Nitsch, Victor Petrov, Valentin Torrens, Dmitriy & Tatiana Maiboroda

16:00-22:00 Performances på Weld och utomhus

Gustaf Broms, Siu Lan Ko, Marit Lindberg, Nataliya Lisovskaya, Denis Romanovski,Victor Petrov

Lördag 13 sept.

11:00-14:00 Konstnärssamtal och gäster
Gustaf Broms, Siu Lan Ko, Marit Lindberg, Dimitri Plax, Wladyslaw Kazmierczak & Ewa Rybska, Petter Pettersson(Lilith Performance Studio), Helen Karlsson och SU-EN (Internationella performancekonstfestivalen Friktioner)

16:00-22:00 Performances på Weld och utomhus

Janusz Baldyga, Wladyslaw Kazmierzcak & Ewa Rybska , Dmitriy & Tatiana Maiboroda, Boris Nieslony, Katarina Nitsch, Valentin Torrens, Erik Wijkström

Söndag 14 sept.

11:00-12:00 Weld Walk – avslutning

 

Festivalen är ett initiativ av Anna Koch och Denis Romanovski

 

I samarbete med Navinki-festivalen i Minsk www.navinkifestival.org
Med stöd av Svenska Institutet, Polska Institutet, Instituto Cervantes, Kungliga Konsthögskolan.

 

Medverkande konstnärer:

Gustaf Broms (f. 1966) började som fotograf och arbetade på 80-talet i New York som assistent åt Richard Avedon och Richard Prince. Under de senaste 20 åren har han verkat i många olika media. Trots att arbetsmaterialet har förändrats håller han ändå fast och återkommer gärna till några kärnfrågor, som tid och rum, ande och materia, det inre och det yttre.

År 1994 förstörde Broms alla sina tidigare verk och brände upp dem i en ritual som blev utgångspunkten för en fokusering på arbetsprocessen istället för resultatet. Denna nya inriktning ledde fram till projektet Ex silentio, en resa som pågick under åtta år och förde honom till Indien, Irland och Australien.Efter att han 1995 förflyttat sin inriktning bort från objektet, använder han nu sin kropp som huvudmaterial för att utveckla sina koncept. Projektet ”a walking piece” (2005-2006) bygger på en vandring från Uppland till Svarta havet. Han inriktar sig på vilka spår som människan och vår historia lämnar efter sig.

År 2006 startade Broms ett nytt projekt vid T-Centralen i Stockholm kallat ”the sitting”. Det är en fortgående process där hans kropp återigen används som verktyg

Mer information:
www2.orgchaosmik.org
www.odeagallery.com

Katarina Nitsch skapar performance där hon kombinerar regi och skådespel, installation och video. Hennes arbeten utgår från mytologiska och allegoriska karaktärer, fabler, sagor och aktiviteter som jakt, fäktning och andra former av krigskonst. Hon utforskar maktförhållandet mellan betraktaren och den betraktade och menar att små förändringar i gester och beteende kan omvandla makt till svaghet i hierarkiernas flytande strukturer som ständigt är under omvandling. Katarina Nitsch gick ut Valands Konsthögkola 2005 och har bl.a. deltagit i Freeze Frame- performancefestival. Mer info: www.katarinanitsch.se

Marit Lindberg skapar berättande videoverk där innehållet/texten är det bärande elementet. Hennes teman kretsar ofta kring minnesstrukturer, språkliga glapp och kollektiva minnen. Lindberg är intresserad av processen när berättelser återberättas så många gånger att de skapar en egen myt. Hon strävar efter en enkelhet i en igenkännbar vardag som utgångspunkt för ämnen som i själva verket är rätt komplexa.
Under senare år har Lindberg samlat intervjuer med konstnärer som drömt om andra konstnärers verk. Drömmarna handlar ibland om existerande verk, men oftast om verk som drömmaren uppfunnit i drömmen. De intervjuade konstnärerna kommer från Taiwan, Japan, Sydafrika, Danmark och Sverige. Mer information: http://www.maritlindberg.se/

Boris Nieslony född 1945 i Köln, är performancekonstnär, curator, arkivarie och oberoende forskare som har iscensatt en lång rad olika installationer och andra konstnärliga projekt sedan 1970-talet. Han är grundaren av Black Market International, en grupp som ASA,, en stiftelse för självorganiserande nätverk av performance-konstnärer och teoretiker. Idag är han erkänd som en av de mest produktiva och viktigaste medverkande för performancekonsten. asa.de

Ko Siu Lan (född 1977 och uppvuxen i Xiamen Kina och uppvuxen i Hong Kong). Efter studier i sociologi vid Hong Kongs universitet jobbade hon som NGO med kommunala utvecklingsprojekt på landsorten i Kina fram till 2007. År 2001 började hon att arbeta med performance. Ofta använder hon poetiska uttryck som bygger på delaktighet. Hennes arbeten tar upp sociala och politiska frågeställningar, perception, propaganda och identitet. Numera är hon bosatt i Paris och arbetar med konstnärlig forskning vid programmet La Seine vid Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris. Läs mer: http://kosiulan.net


Janusz Baldyga
(f. 1954 i Lublin) hör till Polens mest framstående performancekonstnärer. Han har gjort installationer som omvandlas under den process som leder fram till det slutgiltiga budskapet och utfört uppmärksammade aktioner i stadsmiljö. Han studerade måleri på Konsthögskolan i Warszawa och var med och grundade konstnärsgruppen och galleriet Pracownia (Verkstaden). Sedan 1979 är han medlem i den framstående experimentella teatergruppen Akademia Ruchu http://www.akademiaruchu.art.pl. Från 1982 har han ägnat sig åt pedagogisk verksamhet på egen hand i form av workshops, teoretiska övningar och föreläsningar. Fram till 1985 tog Baldygas konst upp viktiga samhällsfrågor, den hade ett klart politiskt budskap och protesterade mot diktaturen och likriktningen. En ny fas i hans skapande påbörjas i och med den rumsliga installationen Process och konstruktion från 1985, där han förenar det konstruktivistiska avantgardets traditioner med ett konceptualistiskt tänkande. Janusz Baldyga har också deltagit i en rad internationella utställningar, symposier, festivaler och konstnärliga manifestationer.I juni 2008 hade han en stor retrospektiv utställning på Centrum för samtidskonst (CSW) i Warszawa med titeln Miejsca Znaczone ’08 (Markerade platser ’08). http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/wy_wy_baldyga_csw_2008

Ewa Rybska och Wladyslaw Kazmierczak

Rybska & Kazmierczak (Polen) har gjort ett drygt hundratal politiska performances som tar upp aspekter på frihet, trauman, förtryck och globaliseringens förstörelse av kulturer. Deras performance är ofta ironisk och nihilistisk, särskilt när den behandlar tomma modeidéer.

http://www.rybska-kazmierczak.wizytowka.pl

http://www.performance.art.pl

Wladyslaw Kazmierczak (född 1951 bosatt i Storbritannien.). Grundade 1997 en performanceduo tillsammans med Ewa Rybska. År 2006 flyttade han från Polen till Examen från Konstakademin i Krakow. Gjorde 1974-79 gatuaktioner och platsspecifika verk. Började med performance 1979. Chef och curator på Östersjögalleriet för nutidskonst i Slupsk. Curator och organisatör för den internationella performancefestivalen Castle of Imagination 1993-2002. Författare till essäer om performancekonst.

http://www.kazmierczak.art.pl

Ewa Rybska (född 1958 bosatt i Storbritannien). Hon gick på Konst- och designhögskolan i Minsk Mazowiecki i Polen. Har varit curator för 260 utställningar 1994-2006. Den viktigaste är Biennalen för ung polsk konst. Medorganisatör av den internationella performancefestivalen Castle of Imagination i Polen 1993-2005. Huvudintresset är visuell multimediakonst. Är också aktiv med att sätta igång och driva internationella konstnärsledda projekt, såsom utställningsutbyten, performancefestivaler och seminarier. Rybska har varit curator vid Östersjögalleriet för nutidskonst i Slupsk 1989-2006. Har sedan 1997 framträtt som performancekonstnär tillsammans med Wladyslaw Kazmierczak. Mer info: http://www.ewa-rybska.wizytowka.pl

Valentin Torrens (född i Huesca, Spanien, 1951, bosatt i Barcelona) är en internationellt etablerad performancekonstnär, teoretiker och lärare. Sedan tidigt 90 tal har han deltagit i internationella performanceföreställningar, festivaler och utställningar med en-mans-aktioner. På senare år han även organiserad den multidisciplinära Periferias festival in Huesca och Territoris Nomades i Barcelona. Han håller workshops och publicerar konstnärsböcker och kataloger. För närvarande arbetar han med boken Performance Pedagogik, en bok som innehåller dokumentation och kursmaterial från lärare som arbetar med forskning och föreläsningar om olika genrer inom performancekonst. För mer information se http://nglive.ca


Viktor Petrov
:s (Vitryssland) performances förenas i två inriktningar: dels en shamanistisk, dels en mer rebelliska attityd som påminner om de dadaisternas kulturyttringar. Performancekonst idag är, enligt Petrov, den enda öppna livsnerven av vår existens som skapar områden för utbyte av idéer, känslor och erfarenheter som är baserade på upphovsmannens personlighet, Här ryms konst som inte är begränsad av måsten inom andra genrer and negativa tankar och energier. Genom föreställningar kan man sprida idéer och erfarenheter i dess renaste form. Han låter dem flöda genom sin kropp i mötet med publiken. www.navinkifestival.org

Dmitriy Mayboroda &Tatyana Matroshilova (Vitryssland)

Interaktiva performances kan kännas lite kaotiska, som att balansera över en avgrund, framförallt när deltagarna får en variationsbredd vad gäller deras reaktionsmöjligheter.Ett exempel är deras performance New Order till exempel, som bygger på tre olika valmöjligheter för några deltagare i publiken. Slutsatserna som kan dras från detta sociala experiment är att våra beslut skapar våra personligheter – även om dem är oavsiktliga. Möjligtvis kan man också säga att de som förlorar mest är de som vägrar ta beslut.

Erik Wijkström (Sverige)

Erik Wijkströms konst och performance genomsyras av självironi, excessivt förlöjligande och intellektualiserande, eller, tvärtom, den begräsade, villkorade karaktären av relationer och situationer. Oskyligt provokativt. Eriks arbeten drar bort gardinerna av tristess och banalitet. www.erikwijkstrom.se

Nataliya Lisovskaya (Vitryssland)

Ett steg… och ett nytt steg… Vad kommer sen? Vad är nästa steg, och vad tillför det mig? Kommer det att bli något nytt, eller en retur till något tidigare? Livet liknar en rad steg framåt. För att kunna gå vidare är det ibland viktigt att gå ett steg tillbaka. Förstå så mycket som möjligt, se framtiden från ett större perspektiv. Varje ögonblick av livet, varje steg – är en lek. En lek som är varierad, oväntad, oförutsägbar, ibland har det sina egna regler, ibland inte. Han och hon, mor och barn, jag och dom… alla leker vi med någon annan. I en ny situation (eller en ny lek). Ibland försöker vi att skapa regler som vi känner igen från vår barndom. Ibland blir det elegant och självklart, ibland svårt och grymt. Vi dras med dessa regler och försöker tillämpa dem i varje händelse i livet, till varje steg. Vad är framåt – vad är bakåt.

 

Weld finansieras med stöd av bl.a. Statens Kulturråd, Stockholms Läns Landsting, Stockholms Stad.

Weld, Norrtullsgatan 7 (T-bana Odenplan) tel 08-309450 info@weld.se