17 nov: – Hi, how are you? Weld Company/Efva Lilja

Turen har nu kommit till den svenska koreografen Efva Lilja att möta Weld Company. Hon kommer tillbaka till det rum som hon själv skapat och där hon drev sitt kompani E:L:D fram till 2006. Liksom övriga av höstens gästkoreografer har Efva Lilja fått uppdraget att skapa en koreografi för kompaniet med restriktionerna No talking-No props.

Koreografi: Efva Lilja (SE)

Dans: Robin Dingemans, Kajsa Sandström, Sandra Lolax, Sybrig Dokter, Noah Hellwig och Marie Fahlin
Ljus: Anton Andersson

Kostym: Erik Annerborn
Soundtrack: Tommy Zwedberg

Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer kommer kompaniet göra egna produktioner, curatera händelser och undersöka det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.Ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på company.weld.se.

För koreografer är arbetet med Weld Company en möjlighet till att pröva nytt, ompröva något äldre eller dela med sig av ett pågående. Under hösten har fyra koreografer bjudits in för var sitt uppdrag. Weld Company kan ses som en möjliggörande struktur där dansare och koreografer från olika bakgrunder delar en gemensam, daglig och fysisk praktik, där nya konstellationer, koreografier och idéer blir till. Weld Company föreslår olika scenarier för presentation. Förutom de traditionellare danskontexterna, nationellt och internationellt, kommer kompaniet att “parasitera” på befintliga strukturer eller verka i glappen mellan det oetablerade och etablerade.Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Anton Andersson och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.Medlemmar i Weld Company 2013 är: Robin Dingemans (NZ/GB/SE), Kajsa Sandström (SE), Sandra Lolax (FI), Sybrig Dokter (NL/SE), Noah Hellwig (SE) och Marie Fahlin (SE)

Efva Lilja
är en konstnär som arbetar i och genom koreografi i olika format som text, bild, film och dans. Hon är professor i koreografi och rektor vid DOCH, en tjänst hon lämnar vid årsskiftet. Efva är aktivist, engagerad i flera konstnärliga forum, organisationer och nätverk som arbetar för utvecklingen av konstnärlig forskning och för konstens representativitet i samhället. F.o.m. januari 2014 arbetar hon som sakkunnig i konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet för att utveckla och stärka konstnärers möjlighet att forska i sin konst.

www.efvalilja.se

 

Weld Company Hösten 2013


22 oktober: Koreografi Rebecka Stillman (SE)

8 november: Koreografi Litó Walkey (DE)

17 november: Koreografi Efva Lilja (SE)

6-8 december: Kompaniet medverkar i Dansens Hus nya festival Dans <3 Stockholm med koreografier av Michael Kliën (IE/AT), Rebecka Stillman, Efva Lilja, Litó Walkey (DE)

+ Ana Dubljević, Dušan Broćić, Igor Koruga, Jovana Rakić Kiselčić och Ljiljana Tasić (RS) med performancen Temporaries.
2
20 december: Koreografi Weld Company

Fler visningsdatum tillkommer – håll utkik på weld.se

Producerat av Weld

.
Med stöd av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting