22+23 nov: Schützen #1: READY, AIM. Ullerup Schmidt/Meppelink

Cecilie Ullerup Schmidt [DE,DK] + Matthias Meppelink [DE]

Cecilie Ullerup Schmidt (DE/DK) arbetar med ett dokumentärt berättande, vilket varit vanligt inom konstens domän, men mer sällan inom dans och performance. Med det uppmärksammade projektet “Schützen” öppnar Cecilie Ullerup Schmidt för aktuella frågeställningar om vår tids krigsförande kropp. Mer exakt – vilken typ av kropp bidrar vapen till att forma och vad sker med vår kropp när vi bär vapen?

#1 READY, AIM, är den första delen av en performance-triologi som undersöker olika kroppsliga och strategiska aspekter av den fysiska förberedelsen för vapenhantering och krig. Detta handlar om förberedande krigssimulering som ligger utanför såväl krigsföring som dataspel. I READY AIM undersöker Cecilie Ullerup Schmidt relationen mellan krigets onda konnotationer och omhändertagande somatiska praktiker som yoga och dansträning.

Utgångspunkten för arbetet inleddes med ett researchprojekt under sommaren 2011. Där deltog Ullerup Schmidt i skytteundervisning vid den tyska sportskytteklubben ”Berliner Schützengesellschaft von 1882”. Det blev inledningen på en längre konstnärlig forskning vars resultat i dag presenteras i tre delar – #1 READY, AIM, #2 FIRE och # 3 RELEASE

Det tyska ordet “Schützen” har en etymologisk dubbelbetydelse. Å ena sidan betecknar verbet ”att beskydda, att skydda, att förhindra”, å andra sidan är det pluralformen av substantivet ”skytt”, det vill säga ”flera skyttar”.

I samband med föreställningarna håller Cecilie Ullerup Schmidt en kortare föreläsning samt en frågestund med moderator.

CECILIE ULLERUP SCHMIDT (DE/DK)
är scenkonstnär, kurator och skriver i fältet mellan kulturkritik, filosofi och performance. Hon har studerat komparativ litteratur och kulturvetenskap i Köpenhamn och tillämpad teatervetenskap i Giessen. Sedan 2011 undervisar hon vid BA utbildningen i dans vid Inter-University of Dance (HZT) i Berlin.

MATTHIAS MEPPELINK (DE)
Är född i Tyskland och studerade mellan 20013 och 2008 vid institutionen för tillämpad teater i Giessen. Han är en av grundarna till performancegruppen Monster Truck och arbetar även som frilansmusiker, kompositör, scen och ljustkonstnär i olika sammanhang inom teater och film. Han samarbetar och turnerar kontinuerligt med Boris Nikitin, Cecilie Ullerup Schmidt och Marcel Schwald.

Koreografi och performance: Cecilie Ullerup Schmidt
Ljud och ljus: Matthias Meppelink:

Coproducerat av Tanztage Berlin, ACTS Performancefestival/ Museum of Contemporary Art Roskilde, Sophiensæle och Foreign Affairs/Berliner Festspiele. Med stöd av The Danish Arts Council, The Danish Arts Foundation and Berliner Senat

Weld i samarbete med Skogen i Göteborg som mellan den 19-29 November har bjudit in Cecilie Ullerup Schmidt till ett residens med föreställningar, seminariet ”Creativity and authorship in warfare” med gästerna Natalie Alvarez, Eyal Weizman,Rabih Mroué, Eva Meyer-Keller.

Läs mer på skogen.pm