30 Nov. Gnistrande Samtal: Informella samtal om dans och koreografi

Gnistrande Samtal: Informella samtal om dans och koreografi initierat och modererat av Carima Neusser

Den 30 november bjuder vi in till årets tredje tillfälle av intima samtalskvällar för dig som arbetar med dans och koreografi. Dessa kvällar börjar med ett konstnärssamtal med konstnärer från det internationella dansfältet vilket efterföljs av frågor och ett öppet samtal. Till denna kväll har Rasmus Ölme bjudits in.

Tanken är att dessa presentationer kan leda oss in i nya samtalsämnen, frågeställningar och reflektioner kring våra konstnärliga praktiker och arbeten. Initiativet kommer från en önskan om att berika dansfältet med perspektiv på dans och koreografi som skiljer sig från det vedertagna sättet att prata om dans och koreografi. Med samtalen vill vi skapa större konstnärlig mångfald och nya former för diskussioner om dans.

Samtalen kan också ses som ett svar på en längtan för konstnärliga diskussioner som kan ske kollektivt och som kan stärka vår gemenskap som konstnärer och öppna för nya möten och nätverk. Vi vill skapa en plats för givande utbyten som fokuserar på konsten och det konstnärliga direkt och utan självcensur. Vi kommer att diskutera allt ifrån dans, koreografi, process, våra kroppars outtömliga potential, det okända inom oss och livet självt. Vi vill initiera möten som hämtar inspiration från våra konstnärliga visioner, önskningar, reflektioner och framför allt vår nyfikenhet på kropp, dans och koreografi.

Vi formar kvällen tillsammans!


Samtalen är öppna för utövare av dans och koreografi samt konstnärer som arbetar med kropp och rörelse och äger rum i Welds studio.

30 November från 18.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Max 15 personer.

Det bjuds på fika

Språk: Engelska

Fri entré.

Reservera plats på: book.weld.se

Medverkande konstnär:
Rasmus Ölme

Samtalen är modererade och organiserade av Carima Neusser i samarbete med Weld och Vision Forum


Rasmus Ölme (SE)
Rasmus Ölme är utövare inom det koreografiska fältet. Efter en internationell karriär som dansare och koreograf genom sin grupp REFUG fortsatte han sitt konstnärliga arbete inom ramen för konstnärlig forskning och tog sin doktorsexamen i koreografi vid Dans och Cirkushögskolan vid Stockholms Konstnärliga Högskola i Maj 2014.

I januari 2015 utsågs han till utbildningschef på Dans och koreografi-programmet vid Den Danske Scenekunstskolen i Köpenhamn. Därefter (2019) utnämndes han till professor och fungerar idag som chef för Kandidatprogrammet i dans och Masterprogrammet i koreografi, samt forskningschef. För närvarande driver han forskningsprojektet An Indiscernible Zone, finansierat av det danska Kulturministeriet, och förbereder ett nytt verk för scen, med premiär i februari 2024. Parallellt med arbetet som dansare och koreograf har Rasmus undervisat mycket över hela världen på festivaler, kompanier och utbildningar.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm