13-15 november. Caroline Byström(SE): Haligh/A Lie

Koreografen och dansaren Caroline Byström presenterar sitt verk Haligh/A Lie som tillkommit under residens på Weld och MARC (Milvius Artistic Research Center) hösten 2015 tillsammans med dansarna Elise Brewer, Nina Djekić, ljudkonstnären Shida Shahabi och ljusdesigner Heiða Kristín Ragnarsdóttir.

Caroline Byström använder sig av en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika medium och former för presentation. Hennes förkärlek till akustiska koncept och ett applicerande av dem har fungerat som en brygga mellan olika arbeten. Och koreografierna tar sig uttryck i obestämbara sannolikheter.

I Haligh/A Lie utgår Caroline Byström från det vardagliga, rösten. I 70-tals skräckfilmer framställs besatthet som någonting som talar genom den unga kvinnans kropp. I Cabaret exterioriserar Liza Minelli sig själv genom ett skrik och maskerar samtidigt ljudet av ett förbipasserande tåg. Rösten sträcker sig bortom kroppen till rumsligheter som delas och bebor samtidigt kroppars inre. Projektets utgångspunkt är att undersöka vad och vem den dansande kroppen har lyssnat och lyssnar till. Det är bl.a. en undersökning av ett uråldrigt kroppsligt system med inspiration från besläktade praktiker.

Betraktad som ett manus som skriver in sig i kroppen och påverkar dess fysiologiska, psykologiska och spirituella form blir praktiken ett slags struktur som genererar skript befolkade av förslag på olika dansande kroppars rörelser, ugglor, kollektiva minnen. Med utgångspunkt i att den här dansen vi dansar för er redan finns här.

Koncept & Koreografi: Caroline Byström
Dansare: Nina Djekić, Elise Brewer, Caroline Byström
Ljuddesign/Musik: Shida Shahabi
Ljusdesign: Heiða Kristín Ragnarsdóttir

Tack till Rachel Tess och Tina Eriksson Fredriksson.

Med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnamden och Helge Ax:son Johnson. WELD och c.off i Stockholm, MARC (Milvius Artistic Research Center) och Skövde konstmuseum.

CAROLINE BYSTRÖM (SE)
är baserad i Stockholm sedan 2012. Byström är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg (SEAD), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen och DOCH i Stockholm. Snarare än att utveckla ett koherent konstnärskap utvecklar och använder Byström en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika medium och former för presentation. I det två-delade arbetet R e, o r i (e) n (t), a t i o n  utforskade Byström iscensättningen av mellanförskap, och verktyg för förskjutning där en kedja av liv-friktion-ljud föreslog undertonen till en produktion av vad hon kallar "stagers" eller generatorer av atmosfärer i koreografi. I sitt senaste arbete Haligh/A Lie 2015 har hon utgått från rösten i relation till såväl inre som yttre rum och den lyssnande kroppen. Utöver arbetet med egna koreografier, arbetar Caroline också som performer och dansare tillsammans med andra personer vars arbeten och metoder korsar, går parallellt eller fungerar som resonanslådor för de egna praktikerna. Hösten 2014 och 2015 arbetar Caroline även som dansare i Weld Company och har där framträtt i föreställningar av bl.a. Julian Weber och Rebecka Stillman.

ELISE BREWER (SE)
är född och uppvuxen i norra Sverige. I juni 2015 tog hon examen från Kandidatprogrammet i Dans vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH). Under sin utbildning dansade hon i stycken av Shintaro Oue, Rebecca Hilton, Ian Kaler, Caroline Byström, Rosalind Crisp och Jefta Van Dinther. Elise är baserad i Stockholm och arbetar för tillfället tillsammans med den svenska koreografen Caroline Byström och den italienska koreografen Mirko Guido.

NINA DJEKIĆ (SI)

Är född i Ljubljana i Slovenien och fick sin kandidatexamen i koreografi vid School for New Dance Development (AHK) 2013. Nina är förnärvarande MFA student vid Sandberg Instituut i Amsterdam. Hennes arbete ligger i gråzonen dans och bildkonst och inriktar sig för närvarande på kroppslig närvaro och koreografier i utställningsmiljöer.

SHIDA SHAHABI (SE)
är ljudkonstnär och musiker bosatt i Stockholm. Hon arbetar med ljud och musik i olika sammanhang och former, både solo och i samarbete med andra konstnärer och musiker. Förutom att samarbeta med Caroline Byström just nu, spelar Shida i olika band och hon är en del av duon Toncirkeln: som producerar workshops där de bygger elektroniska instrument och spela musik tillsammans med ungdomar över hela landet.