24+25 okt. Efva Lilja i dans, bilder och ord

Mellan isolering, desperation och den befriande sexualiteten
En installation i dans, bilder och ord
Publiken guidas genom ett förlopp som spänner över ca 50 minuter

Med erfarenhet av den politiska utvecklingen i Europa och med pandemins dramatiska effekter, är det många som upplever både isolering och desperation. När Anna Koch frågade om jag ville presentera solot Ana Rage från 1986 tillsammans med aktuella uttryck och verk, var det lätt att tacka ja. Utmaningen i att se det som på 80-talet var bakgrund till solot om förnimmelser (ana) och inneboende ursinne (rage) blev plötsligt angeläget. I dans, bilder och ord vill jag gestalta ett subjektivt förhållningssätt till det pågående, speglat genom historiska tillbakablickar och nutida referenser.
Efva Lilja

Lördag 24 oktober kl 15.00 och 17.00
Söndag 25 oktober kl 15.00 och 17.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka från måndagen den 12 oktober kl 12.00 på book.weld.se

Koreografi, dans, målningar, teckningar och text av Efva Lilja
Ana Rage (1986) dansas av Anna Mesquita

Lördag 24 oktober kl 19.00-22.00

Det bor en ko i mitt hus
En saga för vuxna

Fler människor dör av attackerande kor än av terrordåd i USA. I samma land finns en ko som lärt sig putta på barn som gungar och som kan flyga iväg när så krävs. Men – i Stockholms skärgård finns en ko som kan både mer och annat och i Marrakesh finns en talgoxe som en gång kände denna ko. Den gemensamma nämnaren är en mycket ensam kvinna och ett samhälles idé om vad som konstituerar det som anses verkligt. Efva Lilja har skrivit denna saga som kan få dig att både häpna, skratta och rodna. Hon läser den berättelse som handlar om existentiella frågor, sex, politik och om vad som kan upplevas som “mening” i livets irrgångar.


Efva Lilja
är konstnär. Med utgångspunkt i koreografi presenterar hon utställningar, föreställningar, installationer, film och texter runt om i världen. Hennes arbete har ofta beskrivits som kontroversiellt och banbrytande. Några av de mest uppmärksammade verken har utarbetats på uppdrag av konstinstitutioner som Centre Georges Pompidou i Paris, Moderna Museet i Stockholm och the Guggenheim Museum Bilbao, men själv lyfter hon gärna fram de mer experimentella verken för gallerier, alternativa scenrum och offentliga platser. Från 1979 arbetade hon som dansare och koreograf i bl.a. Sverige och USA, 1985 – 2005 var hon koreograf och konstnärlig ledare vid ELD i Stockholm. 2003 utnämndes hon till professor i koreografisk komposition vid Danshögskolan. 2006 – 2013 var hon rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, 2014 sakkunnig i konstnärlig forskning vid utbildningsdepartementet. 2016 till maj 2019 var hon konstnärlig ledare vid Dansehallerne i Köpenhamn. Parallellt med dessa uppdrag har hon hela tiden varit verksam som konstnär. För sitt konstnärliga arbete har hon fått ett stort antal priser och utmärkelser.
efvalilja.se

Anna Mesquita

Född 1984 i Brasilien och flyttade till Sverige som sexåring, har fostrats mellan båda kulturerna i en nomadisk livsstil. 2003 bildade hon duon ”QUARTO” tillsammans med koreografen och konstnären Leandro Zappala. Under 17 år har de bott och arbetat mellan Stockholm och Rio de Janeiro. Livet mellan två distinkta kontinenter kännetecknar deras arbete och ger ständiga utmaningar. Tillsammans utvecklar de arbeten som ingår i en långsiktig forskning. Deras senaste arbete, ROPE , har utvecklats under de senaste tio åren och utforskar en praktik utvecklad genom ett 1 kilometer långt rep. De bedriver sin forskning inom tvärvetenskaplig konst, djupt rotad i samspelet mellan teori och praktik, tillsammans med andra konstnärer och forskare. De sysslar främst med filosofiska frågor angående relationerna mellan kropp och objekt och kroppens gränser, de försöker skapa tankar och subjektivitet genom en radikal, visuell och fysisk upplevelse. Deras arbete har visats på olika scener och gallerier över hela världen.
quartoperformance.com


Med anledning av Covid-19

Vi har för närvarande begränsat antal platser med säkert avstånd mellan stolarna. Endast förhandsbokning gäller. Kom i tid.
OBS! För allas skull ber vi publiken att hålla avstånd till varandra och undvika köbilning.

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm