4–6 okt. Try-dimensions Through Trans-realities / Dinis Machado (SE/PT)

Koreografen, dansaren och konstnären Dinis Machados arbete bearbetar frågeställningar kring det queera och specifikt trans som identitet och tillstånd. Sitt nya arbete har Dinis skapat i ett slags kristillstånd, som just har att göra med hur dessa frågor behandlas av en omvärld, om allt motstånd som finns och den kamp som pågår.


4 oktober kl 19.00
5 oktober kl 19.00
6 oktober kl 19.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


Try-dimensions through Trans-realities är en dansföreställning för en ensemble av tre queera dansare. Här talar vi om queer i dess intersektionella förståelse där queers, funktionsnedsatta, feminister och transpersoner genom olika frågor korsar varandra, bryr sig om och lär av varandra.

Try-Dimensions through Trans-realities utgår från science fiction-genrens möjlighet att projicera och visualisera intersektionella framtider genom cyborgfantasi: där en resa mot androgynitet följer avvikelsen från naturliga kroppar till konstruerade kroppar. I detta verk, som rör sig genom fiktion, samlas trans- och ciskroppar kring imaginära konstellationer av proteser, återmonteringar och nedmonteringar.

Termen transverklighet återanvänds i det här arbetet som en metafor för det rum av förståelse där delandet av erfarenheter av distansering och skapandet av identiteter möjliggör en plattform för ömsesidig förståelse.

Try-dimensions through Trans-realities handlar slutligen lika mycket om hur vi vistas i digitala rum för att experimentera och förkroppsliga protetiska identiteter som hur vi återvänder till och på nytt engagerar oss i den vanliga världen som förändrats av denna erfarenhet. Om hur vi kommer närmare oss själva genom att vara tillsammans. Om hur vi bebor scenrummet som en analog teknologi där vi kan experimentera med utopiska verkligheter. I dansen möts virtuella upplevelser av begär i scenrummets påtagliga och existerande verklighet.

Detta är ett verk i kris, producerat i efterdyningarna av det svenska valet som gav det populistiska partiet makt, vilket speglar vågen av liknande politik över hela Europa och världen, tillsammans med dess förföljelse och hat mot transkroppar. Ett verk av motståndskraft mot ett samtida landskap som försöker definiera och göra queera liv omöjliga och ohållbara. Att ockupera teatern som en provisorisk plats för queera subjektiva liv, inte på ett teatraliskt sätt utan genom att bli en fästning för subjektivitet. Inte som en vaniljutopisk framtid, utan som en plats där man accepterar att man är rädd och där man välkomnar, är värd för och lever genom sina känslor, tillsammans.


Konstnärlig ledning och koreografi: Dinis Machado (SE/PT)
Originalljudspår: Godill (SE)
Dans: Ali Moini (FR), Mia Meneses (PT) och Dinis Machado (SE/PT)
Scenografi, ljusdesign och kostym: Dinis Machado (SE/PT)

Projektet samproduceras av Riksteatern (SE), MARC (Knislinge), Dans Plats Skog (Stråtjära), Weld (Stockholm), ZDB (Lissabon), FIDANC (Évora).


DINIS MACHADO (SE/PT)
(They, Ela, Hen)

Dinis Machado har arbetat som koreograf sedan 2007. Med en utbildning i dans och bildkonst utvecklas hens verk från skärningspunkten mellan dessa två områden: där den konkreta gesten av plastisk konstruktion av föremål, utrymmen och kroppar återvinns och bearbetas som koreografiskt material.

I ett postsomatiskt perspektiv och med omsorg om kroppar som inte uppfattar, gestaltar eller föreställer sig själva som de beskrivs medicinskt, arbetar Machado med muterande kroppar som dansar från de extra materiella psykedeliska kroppar som hen föreställer sig, gör anspråk på och konsubstantierar för sig själv.

År 2020 tilldelades Machado Birgit Cullberg-stipendiet av Konstnärsnämnden / Swedish Art Grants Committee. Hens verk Site Specific For Nowhere och Cyborg Sunday ingick i Moderna Museets kvadriennal Modernautställningen 2018. År 2013 mottog hen priset Life Long Burning i samproduktion med Cullbergbaletten för sitt projekt Black Cats Can See In The Dark But Are Not Seen. Verket framfördes inom ramen för [8:tension]-serien på ImPulsTanz 2014.

Machados verk har visats i Sverige på Weld, Moderna Museet, MDT, Konsthall C i Stockholm, Röda Sten Konsthall och Skogen i Göteborg, MARC i Kivik, Wånas Konst i Simrishamn, Väven i Umeå, Vitlycke Performing Arts Centre, Inter Arts Centre och Skånes Konstförening i Malmö, Norrköpings Konstmuseum, Skissernas Museum och Stenkrossen i Lund.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm