22 oktober: Weld Company + Rebecka Stillman

Den 22 oktober har det nystartade kompaniet Weld Company premiär. Först ut av höstens inbjudna koreografer är Rebecka Stillman som fått uppdraget att skapa en koreografi för kompaniet med restriktionerna No talking-No props.

Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer kommer kompaniet göra egna produktioner, curatera händelser och undersöka det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

För koreografer är arbetet med Weld Company en möjlighet till att pröva nytt, ompröva något äldre eller dela med sig av ett pågående. Under hösten har fyra koreografer bjudits in för var sitt uppdrag. Weld Company kan ses som en möjliggörande struktur där dansare och koreografer från olika bakgrunder delar en gemensam, daglig och fysisk praktik, där nya konstellationer, koreografier och idéer blir till. Weld Company föreslår olika scenarier för presentation. Förutom de traditionellare danskontexterna, nationellt och internationellt, kommer kompaniet att "parasitera" på befintliga strukturer eller verka i glappen mellan det oetablerade och etablerade.

Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Anton Andersson och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur. Medlemmar i Weld Company 2013 är: Robin Dingemans (NZ/GB/S), Kajsa Sandström (SE), Sandra Lolax (FI), Sybrig Dokter (NL/SE), Noah Hellwig (SE) och Marie Fahlin (SE).

Koreografi: Rebecka Stillman

Dans: Robin Dingemans, Kajsa Sandström, Sandra Lolax, Sybrig Dokter, Noah Hellwig och Marie Fahlin.

Ljus: Anton Andersson

Kostym: Erik Annerborn

Rebecka Stillman har vanligtvis olika funktioner i projekt som rör sig i och kring koreografi. Rebecka 
intresserar sig ofta för protokollstyrda koreografiska processer och har en förkärlek för sätt att arbeta där man inte kan veta hur produkten i slutändan kommer att te sig. Hon arbetar ofta i form av översättning eller transposition. Hon har utbildat sig vid Balettakademien Stockholm, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Universitet, SEAD (Salzburg) och DOCH.

Rebecka var med och startade scenkonstgruppen ches:co som var aktiva 2006-2010 och har senare varit med i andra gruppkonstellationer nationellt och internationellt och har även engagerat sig i projekt initierade av andra. Bland dessa finner vi Susanne Jaresand, Eleanor Bauer, Ludvig DaaeAnna Koch, Mårten Spångberg, Yukiko Shinozaki och Heine Avdal. Hon arbetar även mer administrativt i det nya projektet Maximum Spaces.

Producerat av Weld

Med stöd av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting