5-18 oktober. Residens: Manon Santkin (BE/SE) – Unexplained Dances

Efter en arbetsperiod i Paris och Bryssel fortsätter Manon Santkin under sitt residens på Weld arbetet med att sammanställa sitt projekt Unexplained Dances.

Till grund för projektet ligger Manon Santkins önskan att föreviga danser som tar sin näring från sådant som vi ännu inte uppmärksammat kring dem. Danser som gör sig själva porösa och mottagliga för de tankar som människor har om dem. Danser som lyssnar till subjektiva ideologier, preferenser, tvivel och kritik och använder dessa för att röra sig framåt.

Manon Santkin etablerar protokoll för att tänka genom dans istället för att redan säga sig veta något om den. Genom att skilja tänkande från vetande söker hon en form av välartikulerad ignorans tillgänglig för var och en, en typ av icke-vetande som är minutiös och intelligent i sin nyfikenhet. I situationer som påminner om både intervju och performance föreslår Manon en interaktiv form för en dansare och en betraktare, där tanke och dans sker i ett.

Hennes förslag är ännu i en mognadsprocess och hon kommer dela det publikt inom en snar framtid.

MANON SANTKIN (BE/SE)
är belgisk konstnär med bas i Bryssel och Stockholm som verkar inom performancekonstfältet som dansare, koreograf, dramaturg, konstnärlig rådgivare och skribent. Efter examen vid P.a.r.t.s. 2004 har hon arbetat som dansare och performer i nära samarbete med koreograferna Mette Ingvartsen, Salva Sanchis och Sidney Leoni och har medverkat i verk av Xavier Leroy, Eleanor Bauer, Cecilia Lisa Eliceche bland många andra.

Under det senaste året har Manon sett sin roll som interpretatör omvandlas till facilitator av kollaborativa processer. Hon deltar idag regelbundet i andra konstnärers processer som mentor, rådgivare eller dramaturg.

Parallellt med sin performancepraktik utvecklar Manon projekt i olika format och media på och vid sidan av scenen (performance, installation, skrift- och ljudpublikationer, workshops). Till exempel var hon initiativtagare till The Library of Schrödinger (2012 – pågående) – ett hybridprojekt som blandar performance och publicering i samarbete med formgivarna Nicolas Couturier och Angeline Ostinelli, By-product (2006-2011) – ett samarbete med stylisten Jennifer Defays och koreografen Leslie Mannès kring dräktens performativitet och Performance Kit (2012) ett forskningssamarbete med Leslie Mannès kring direkta intepretationer av koreografiska instruktioner.

Ibland publicerar hon även texter och kartläggningar härledda ur de kreativa processer och samarbeten hon deltar i (Glossary of the Atlas of Interpretation; A Dancer is Moving With…/a map for conversation; The Endless Manifesto; Rescript; The Great Code of The Knights of Non-Order).

Manon Santkin avslutade nyligen en masterutbildning i New Performative Practices vid DOCH där hon undersökte interpretation som begrepp genom skilda ekologier och intelligenser, självorganiserade och interagerande agenser.