OEI-release med Charles Bernstein (USA), Susan Bee (USA) och Leevi Letho (FIN) den 1 juli 2008

Tisdagen den 1 juli kl 18.30-21.00

OEI Poetry Area; Extention # 6:

Release av en antologi. Uppträdanden och läsningar av Charles Bernstein (USA), Susan Bee (USA) och Leevi Letho (FIN).

Antologin innehåller Charles Bernsteins texter i svensk översättning. Det komplexa, humoristiska, tonfallsrika och oupphörligt växande montaget Charles Bernstein. De svåra dikterna anfaller, eller Högt spel i tropik-erna. Dikter, essäer, samtal publicerade av OEI editör.

Charles Bernstein, tidigare redaktör (tillsammans med Bruce Andrews) för den mycket betydelsefulla poesitidskriften L=A=N=G=U=A=G=E, är en av den samtida amerikanska poesins viktigaste namn. Han har publicerat ett trettiotal diktsamlingar – bl.a. The Sophist (1987), Dark City (1994) och, senast, Girly Man (2006) – liksom ett flertal essäböcker, bl.a. My Way. Speeches and Poems (1999). Läs mer:http://epc.buffalo.edu/authors/bernstein/

Bernstein är även professor vid University of Pennsylvania, grundare av en rad poetiska nätverk och arkiv, som EPC (Electronic Poetry Center) och Penn Sound, och en drivande kraft i en amerikanska debatten och reflektionen kring poesi.

Susan Bee är konstnär, formgivare och skribent, verksam och bosatt i New-York, där hon är representerad av A.I.R Gallery. Hon är co-editor of M/E/A/N/I/N/G: An Anthology of Artist's Writings, Theory, and Criticism och M/E/A/N/I/N/G-online och har skapat illustrationer och omslag till L=A=N=G=U=A=G=E. Läs mer: http://epc.buffalo.edu/authors/bee/

Leevi Lehto är poet och översättare verksam och bosatt i Finland. Han har givit ut en rad diktsamlingar och gjort ett stort antal översättningar av både fack- som skönlitteratur. Läs mer: www.leevilehto.net

 

Weld i samarbete med OEI i samband med Waltic

Fri entré