14 okt. Bokpresentation. Efva Lilja: Att leva i och genom dans

Välkomna att dela en eftermiddag om svensk danshistoria och hur den relaterar sin samtid. Med utgångspunkt i en helt nyutkommen bok berättar Efva Lilja om hur det varit att arbeta som konstnär, vilka faktorer som påverkat möjligheter att verka och vad som påverkar idag. Hon öppnar upp för ett samtal kring hur det kollegiala sammanhanget och engagemanget kan bana väg för bättre förutsättningar, arbetsvillkor och nätverk på en arbetsmarknad i stark förändring.


14 oktober kl 14.00–16.00

Fri entré

Weld
Norrtullsgtana 7

Boka: book.weld.se


Efva Lilja har skrivit flera böcker om dans och koreografi. I sin nya bok berättar hon om vad hon levt, upplevt och bevittnat under de dryga 40 år hon varit verksam som dansare och koreograf i en exposé över svensk samtida danskonst 1980–2020. Tillsammans med ett 20-tal kollegor som medverkar med minnesbilder, berättar hon om en trevande, liten frilanssektor till ett vitalt, innovativt och framgångsrikt konstområde. Denna berättelse kan läsas i direkt relation till vilka faktorer som påverkar konstnärers möjlighet att arbeta med dans och koreografi idag. Det är också en ”tidsresa” som tydliggör att vad som produceras idag blir historia i morgon. En berättelse som angår alla som är nyfikna på hur det kan vara att leva i och genom dans. Svensk samtida danskonst märks i världen!

Efva Lilja är konstnär och arbetar med koreografi som dans, bild och text i verk som tar oss genom olika medvetandelager, erotiska episoder, kontemplativ stillhet eller lekfullhet med politisk udd. Hennes verk är både underhållande och oroande, då hon tacklar mänskliga grundförhållanden med en egenartad suggestionskraft. Hon är en okonventionell konstnär som med koreograferade förlopp erbjuder bilder och ord att använda i det verklighetsgörande där vardagliga skeenden och handlingar omprövas och ges nya uttryck. Hennes verk har visats i ett fyrtiotal länder och hennes böcker och artiklar har översatts till ett flertal språk.

efvalilja.se


Att leva i och genom dans
– En exposé över svensk samtida danskonst 1980-2020
Efva Lilja

Appell Förlag, Stockholm
appellforlag.se
© Appell Förlag & Efva Lilja 2023
Förläggare: Helena Hegardt
Omslag & Grafisk Form: Nina Ulmaja & Olga Nycander
Tryck: Livionia print, Riga, Lettland 2023
ISBN 978-91-988151-3-9

Att leva i och genom dans har producerats, tryckts och givits ut med stöd från Carina Aris Minnesfond, Konstnärsnämnden och Kungl.Patriotiska Sällskapet


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm