Pär Thörn – Röda Rummet (alfabetisk). 2 juni kl. 19.00

Performance och release 
Tjugonio personer läser simultant upp Pär Thörns bok
Röda Rummet (alfabetisk)

2 juni kl. 19.00. Fri entré Längd: cirka 60 min

Simultanuppläsare: Fredrik Andersson, Erik Annerborn, Petra Axelsson, Beata Berggren, Johannes Bergmark, Alice Eggers, Leif Elggren, Moa Eriksson Sandberg, Athena Farrokhzad, Vendela Fredriksson, Jacob Grönbech Jensen, Magnus Gustafson, Saga Gärde, Rikard Heberling, Daniel Karlsson, Anna Koch, Anna Linder, Ola Nilsson, Lise-Lotte Norelius, Elin Ruuth, Anna Sandwall, Marja-leena Sillanpää, Kajsa Sundin, Daniel Svensson, Johan Söderbäck, Pär Thörn, Daniel Westerlund, Izzy Young, Emi-Simone Zawall

Weld presenterar Pär Thörns nya bok Röda Rummet (alfabetisk) som uppläst simultant, från början till slut, med en kör av tjugonio personer. Uppförandet tar cirka en timme och boken finns att köpa på plats.

Vad händer om man sorterar varje ord i en traditionell svensk roman alfabetiskt? Blir verket mer logiskt? Löser man upp det? Eller får det en helt ny mening?

Pär Thörns åttonde bok, Röda Rummet (alfabetisk), angriper på detta sätt August Strindbergs epos Röda Rummet. Genom en konsekvent sortering av det strindbergska verkets alla ord i alfabetisk och kronologisk ordning ställer Pär Thörn frågan om vad ett litterärt verk egentligen består av. Kapitelvis framträder en mäktig ljud- och bildvärld där den ursprungliga historien om Arvid Falk och hans äventyr i Stockholms konstnärskretsar reduceras till enskilda ord och vändningar som blänker till bland ordblocken.

På en och samma gång rör sig Röda Rummet (alfabetisk) mellan läsarter som listan, databasen, den konkreta poesin, remixen, attentatet, den positivistiska litteraturanalysen, partituret och den konceptuella konsten.

Pär Thörn
bor i Malmö och är verksam som författare, konceptkonstnär och musiker. Sedan debuten 2002 med Kändisar som jag har delat ut post till har han gett ut åtta böcker. Thörn framträder såväl med uppläsningar och musik som med performance-föreställningar. De senaste åren har han framträtt ett hundratal gånger i Sverige och utlandet. Ofta samarbetar han med andra konstnärer, musiker och författare som: Leif Elggren, Jakob Riis (DK), Carl Lindh, Ida Börjel, Keith Rowe (UK), Charles Bernstein (USA) och Rasmus Graff (DK). För tillfället jobbar han med ett metapoetiskt manus och  spelar live med radio, bandspelare, fingercymbaler och TV-apparater. 2005 fick han Åke Hodell-stipendiet och 2009 var han artist-in-residence i Köpenhamn.   

Simultanuppläsning av Röda Rummet (alfabetisk) sker även 12 juni kl. 20.00 på Skånes Konstförening i Malmö.