Pepp March for Art- En gemensam läsning om det immateriella arbetet. 19+20 maj

19 maj kl. 17.30-21.30 
20 maj kl. 15.00- 19.00    

Pepp March for Art -2010 – ett initiativ organiserat av ett nätverk av dansare, kommunikatörer, forskare, musiker och konstnärer.

Med Michele Masucci (konstnär och IASPIS stipendiat) som vår guide till en samling teoretiska texter kommer läsgruppen att ta upp frågor som berör produktionsvillkoren för de kreativt arbetande idag. Diskussionerna och den kollektiva läsningen kommer performativt röra sig runt i rummet snarare än att sitta still.

Seminarierna inför Pepp March for Art 2010 undersöker och diskuterar relationerna mellan konstnärlig praktik och de snabba förändringarna i den kapitalistiska produktionen har undergått under de senaste decennierna och där man kan se en drastisk förändring i själva kärnan av skapandet av värde. Bort från bilden av fabriksarbetaren, som fortfarande förföljer oss, till en ny typ av arbetare som vi kan kalla den ”immateriella” eller ”kognitiva” arbetaren, vars tankar blir exploaterade.

"One is the loneliest number that you’ll ever do. Two can be as bad as one, it’s the loneliest number since the number one. No it’s the saddest experience that you’ll ever know. Yes it’s saddest experience that you’ll ever know because one is the loneliest number that you’ll ever do.” (Harry Nilsson, One)

-So, we want to build a substantial community of friends together and leave the number one!

Konsten kommer inte att låta sig straffas, arkiveras, stämplas, indexeras, sammanfattas, utfrågas. Konstens liv är sitt eget” (The prisoner)

Läs tills ögonen blöder och dela dina tankar!

Övrigt program:
26 maj: Stöd fest/konsert på Marie Leveau
29 maj: Mars från Nytorget till Mariatorget

För information om Pepp March for Art och de kommande programpunkterna: peppmarch.blogspot.comSeminarierna är öppna för alla, och du kan delta vid så många/få tillfällen du vill.

Vi kommer att läsa ur en samling texter av följande författare:

Theodor Adorno
Walter Benjamin
Franco Berardi
Augusto Boal
Judith Butler
Raqs Media Collective
Rosalyn Deutsche
Valie Export
Michel Foucault
Iram Ghufran and Taha Mehmood
Boris Groys
Marion Hamm
Brian Holmes
Max Horkheimer
Jakob Jakobsen
Lucy Lippard
Karl Marx
Nina Möntmann
Maurizio Lazzarato
Isabell Lorey
Marion von Osten
Adrian Piper
Jaques Ranciere
Gerald Raunig
Hito Steyrl
Dmitry Vilensky (Chto Delat collective)
Paolo Virno

Arrangerat av Pepp March for Art 2010