Samtal om musikkritik den 28 aug

Erik Wallrup, redaktör, musikforskare och författare, inleder kvällen med egna reflektioner kring musikkritiken i media.

Därefter följer ett panelsamtal med Thomas Anderberg, filosof och musikkritiker i DN, Sophie Allgårdh, redaktör för Paletten och konstkritiker i SvD, Camilla Lundberg, musikchef i Svt. Samtalsledare är Andreas Engström, redaktör för Nutida Musik.

I samband med kvällen releasar Nutida Musik sitt nya temanummer om musikkritik.

Mer information kommer att publiceras under de kommande dagarna.

Weld samarbete med Nutida Musik