Seminarium, Malin Arnell 8 maj

Discours mou et mat – REHEARSAL AFTER – Reflect Soft Matte Discourse – ett 30% forskningsseminarium med Malin Arnell Gäster: Wencke Fugelli Mühleisen, Imri Sandström och Clara T. López.

Kl 19-21.00

Under Malin Arnells 30 % forskningsseminarium kommer vi att få möjlighet att följa hennes forskning och den dialog Arnell har påbörjat med den franska konstnären Gina Pane (1939-1990).

Samtalspartner kommer att vara Wencke Fugelli Mühleisen, professor, Nettverk for kjoennsforskning, Institutionen för medier, kultur och samhällsvetenskap samhällsvetenskapliga fakulteten, University of Stavanger. Samtalet kommer att utgå från Arnells dokumentationstext där arbetsprocessen och dialogen med Pane beskrivs och vilken berör frågor om historia, dokumentation, kropp, kunskapsteori och solidaritet. Övriga gäster är Imri Sandström och Clara T. López.

I maj 2011 gör Arnell aktionen Reflect Soft Matte Discourse på KAMARADE i Stockholm. Detta var en rekonstruktion av Gina Panes aktion Discours mou et mat som genomfördes på Galleri De Appel i Amsterdam 1975. Efter den känslomässigt laddade reaktionen under och efter Reflect Soft Matte Discourse från både publik och samarbetspartners, beslöt Arnell att undersöka upplevelsen av dessa erfarenheter. Ett mail med sex frågor skickades ut till 20 personer som var närvarande under aktionen med en önskan om att de skulle vilja dela med sig av sina funderingar. De svarstexter som Imri Sandström och Clara T. López skrev vid detta tillfälle blev senare en del av den följande reflektionen, aktionen Rehearsal after Reflect Soft Matte Discourse, och från vilka vissa fragment kommer att läsas under seminariet.

Under seminariet kommer också dokumentation från aktionerna Reflect Soft Matte Discourse (2011) och Rehearsal after Reflect Soft Matte Discourse (2011, 2012) att visas.

Discours mou et mat – REHEARSAL AFTER – Reflect Soft Matte Discourse sker inom ramen för Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Huvudhandledare för projektet är koreograf Anna Koch och bihandledare är Hanna Hallgren, poet, litteraturkritiker och lektor i genusvetenskap.

Malin Arnell är en interdisciplinär konstnär vars arbeten oftast relaterar till performancekonst, eller snarare, reflekterar över begreppet performativitet. Hon var en del av den feministiska performance och konstnärsgruppen 'High Heel Sisters' och en av grundarna av 'Förening JA! // YES! Association'. Sedan 2010 är hon doktorand i koreografi vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

Imri Sandström är bild/performancekonstnär/filmskapare. Hon är även en av grundarna av den experimentella lo-fi duon Kids of the Ranch.

Clara T. López gör ibland konst, eller kanske skriver. Lycklig fixar hon cyklar, samt läser och diskuterar teori. Hon ses oftast i Berlin, är en av grundarna av den konst-aktiva-aktivist-gruppen Acycle och en del av Raumerweiterungshalle.

Seminariet kommer att hållas på svenska/skandinaviska. (En simultantolk för Engelskspråkiga kommer att finnas för de personer som inte talar Svenska eller Skandinaviska).

Ett samarbete mellan Weld och DOCH.
 

www.weld.se

www.doch.se

Weld, Norrtullsgtatan 7,(t-bana odenplan) 11329, Stockholm, info@weld.se