18 sep. Lichen Dances / Dinis Machado (PT/SE)

Lichen Dances
initierat av Dinis Machado med ungdomar från Filipstad.

På scen: Fthawit Habtom, Barwako Mahad Yusuf, Dinis Machado, Linda Boatemaa, Nahom Gebrhwet, Susanne Berggren och Rahma Mahamed Aadan.

Lichen Dances är en redovisning av 21 möten som skett under en period av 6 månader med en grupp tonåringar och unga vuxna i Filipstad. I helgen visades deras gemensamma arbete för första gången i Spångbergsgymnasiets aula i Filipstad och nu på söndag besöker gruppen Weld.

I en gemensam process har gruppen arbetat med koreografen Dinis Machado, musikern Rayo och fotografen Lo River Lööf. De har undersökt möjligheterna till ett framtida sommarkompani i staden. I denna kontext är Filipstad en industristad i en vidsträckt skog, och ett rum för möten och förhandlingar som både tar avstamp i Machados egen och andras migrationsbanor för att leva och dansa tillsammans.

En lav är en symbiotisk organism som består av samarbetet mellan en alg och en svamp i ett ömsesidigt förhållande. Algen delar sin fotosyntes med svampen och svampen skyddar algen. Inspirerade av lavarnas överlevnadsstrategi är dessa danser en grupp av små symbiotiska experiment mellan olika människor, verksamheter, arv, idéer om vad dans kan vara, strategier för att genomföra dem, översättningar och omtagningar. De väver genom praktiken ett rituellt utrymme för gemensam dans och förståelse, som från början är främmande för alla men som gradvis blir mer bekant. Efter att ha dansat tillsammans och delat favoritmusik och favoritplatser översatte gruppen rörelse till ord, ord till rörelse och tillbaka igen. De sjöng rörelser och rörde sig till sjungna sånger, vilket långsamt skapade ett mystiskt rörelsekaos.

Sedan 2019 har Dinis Machado haft sin bas mellan Stockholm och Filipstad och under pandemin blev skogen där ett säkert utrymme för både denna process och Dinis individuella arbete.

Lichen Dances är en rörelse mot en kollektivitet, som kan bli en konstnärlig struktur – Lichen Collaborations – som nu har sin början.


Konstnärligt initiativ och koreografisk coachning: Dinis Machado.
Dansutveckling och föreställning: Fthawit Habtom, Barwako Mahad Yusuf, Dinis Machado, Linda Boatemaa, Nahom Gebrhwet, Susanne Berggren, Rahma Mahamed Aadan.
Fotografi:  Miranda Svendsen, Mohamud Aden och Adam Emretsson med coachning av Lo River Lööf.
Sång: Ida Eckerwall och Sara Boatemaa
Original soundtrack: Rayo.
Dj’ing: Linda Boatemaa med coachning av Rayo.

Särskilt tack till Susanne Berggren.

Projektet hade sin första visning den 9 september i Spångbergsgymnasiets aula i Filipstad

En produktion av BARCO productions/Dinis Machado och LICHEN Collaborations Association i samproduktion med Kulturskolan och Ungdomens Hus i Filipstads Kommun och Weld Stockholm // Projekt finansierat av Kulturrådet.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm