8 sep. DAD & SON / Frédéric Gies + Samuel Draper

DAD & SON
Frédéric Gies + Samuel Draper
ingick i festivalen My wild Flag

I dansföreställningen Dad & Son uppvisar och firar Samuel Draper och Frédéric Gies en oortodox variant av släktskap – till skillnad från den normativa, biologiska relationen – genom att dansa tillsammans till technorytmer i ett nästintill becksvart rum. Om föreställningens titel tolkas som en vinkning till en samkönad sexuell relation behöver den ytterligare förklaring: här refereras till den relation som de två dansarna tillsammans kommit överens om, en relation i vilken de ingår i en självvald surrogatfamilj. Föreställningen varken representerar eller kommenterar denna relation, utan synliggör snarare ett outtalat band mellan de två dansarna.

Dans: Frédéric Gies, Samuel Draper
DJ: Fiedel
Ljus: Thomas Zamolo

Med stöd från Kulturrådet, samproducerad av Weld

Administration: The Artist Cooperative Interim Kultur

Dad & Son hade premiär den 11 december 2016 på Weld (Stockholm) som en del av Dance is ancient.