Shoes off, 12/12 +13/12 2008

I årets upplaga av Shoes Off står de interdisciplinära mötena i fokus när dansare och koreografer samarbetar med professionella utövare inom fotografi, grafisk formgivning och forskning. Festivalen syftar främst till att lyfta fram premiärer av Welds residenskoreografer, men även som ett tillfälle att sammanfatta året och bjuda in nya konstnärer.
 
Båda kvällar visas nya verk av:
Kajsa Sandström (SE) och David Bergé (BE/DE)
Andreas Karperyd (SE) och Staffan Eek (SE)
Ingrid Cogne (FR) och Julien Ochala (FR) 

Övrigt program i Shoes Off

Fredag den 12/12: Wash Up en video av Jelena Rundqvist (SE) samt hemliga gäster.
Lördag den 13/12: "Swans on Speed" samt Maija Hirvanen (FI) och Marie Fahlin (SE).
OMG spelar skivor. 

 

Biljetter bokas på info@weld.se 

Weld Norrtullsgatan 7 t-bana Odenplan

 

Närmare presentation av koreografer/dansare och konstnärer i festivalen

Kajsa Sandström (SE) och David Bergé (BE/DE). Kajsa Sandström har utbildats vid PARTS (2000-2004) och tidigare arbetat som dansare för bland annat koreograf Mette Ingvartsen och med Kubilai Khan Investigations (FR). Sandström arbetar med projekt som involverar dans, utforskande av rörelse och olika performativa uttryck, på scen eller via andra media. Avgörande i hennes arbete är relationen mellan dansare och betraktare i föreställningen, om det så sker genom levande närvaro på scenen, i andra miljöer, eller framför en film/video kamera. Hennes intresse att arbeta inom olika konstnärliga konstellationer – film, teater, text, bild- baserar sig på ett behov att förstå perceptiva mekanismer och läsförståelse i olika kontexter. Allt som innefattas i skapande av icke verbal kommunikation. På Shoes off har hon för första gången premiär i Stockholm med ett solo som utvecklats under hennes tid som residenskorograf i Weld Lab.

David Bergé (BE/DE) är fotograf och har tidigare samarbetat med koreografen DD Dorvillier (US), Trajal Harrell (US), Lucia Glass (DE), Marc Vanrunxt (BE) och med institutioner som PARTS (BE), ImPulsTanz (AT), Haus der Kulturen der Welt (DE) och Hochschuluebergreifendes Zentrum Tans Berlin. Den senaste tiden har Bergé fokuserat på relationen fotograf/subjekt vari han försöker omvärdera konsten att posera och etablera ett icke hierarkiskt förhållningssätt. Fotografen ignorerar av naturen det möjliga utbytet med sitt subjekt. Bergé försöker vända på relationen och föreställa sig hur konsten att posera genom tiderna blivit dokumenterad genom fotografiet. www.papa-razzi.be

“I need a witness to perform”
Mellan maj och november 2007 förde Kajsa ’dansdagbok’ framför kameran i sin bärbara dator. Idén med dansdagboken var att, med fokus på dans, röra sig i vardagliga miljöer. Vad händer med rörelsen när dansen flyttas ut ur studion till andra plaster? Vilka rörelser är möjliga i vilka sammanhang? Under två veckor i juli 2007, fortsatte Sandström att utveckla projektet på Weld genom att sammanföra film, rörelser och olika beteendemönster i en dansstudio. I april 2008 bjöd Kajsa in Bergé till projektet. Grunden för detta samarbete är deras gemensamma intresse att utforska performativa uttryck utanför det sceniska rummet, samt att förena fotografering, processen att ta en bild, med rörelse och närvaro i tid. Sandström och Bergé bestämde sig för att vidga den privata karaktären av Sandströms 'dansdagbok' och fokusera på interaktionen dem emellan och platserna de besökte. De valde att undersöka platser där rörelser förutbestämts utifrån strikta regler. I relation till dessa platser blev dansarens fysiska närvaro, sett genom kamerans perspektiv, en strategi att skala av gömda beteendestrukturer och/eller visa på platsens inneboende koreografi.

Under nov- dec 2008 fortsatte Sandström och Bergé att utforska det filmade materialet och kombinera danserna från de olika platserna med rörelse på scenen. Samarbetet mellan Kajsa och David kommer under 2009 att fortgå med "noted appearance" (arbetstitel) en life video-installation.

Tack till Weld Stockholm, Konstnärsnämnden, Västerbottens Läns Landsting, FLACC Genk, Hotelbich, och Workspace Brussels.

Andreas Karperyd (SE) och Staffan Eek (SE). Andreas Karperyd har arbetat som grafiker sen 1987, både med skivomslag och med grafisk form för olika företag. Han är en av grundarna och grafisk formgivare av tidskriften MERGE och har även gjort musik. Staffan Eek är koreograf och dansare och har arbetat med flertalet svenska koreografer, senast med Christina Caprioli och internationellt med bl.a. Ina Christel Johannessen/zero visibility samt med Christine de Smedt och Les Ballets C. de la B. Som koreograf har han gjort ett antal verk som visats både nationellt och internationellt. Under våren och hösten 2008 har Andreas Karperyd och Staffan Eek haft residens på Weld och arbetat med projektet "Typography Now"

Typography Now
The Typographic Dans Prodject

"Dansa Helvetica, wtf ?"
Vad döljer sig i ett typsnitt? Vilka känslor och kvalitéer förmedlar de olika typsnitten vi utsätts för och använder dagligen? Hur medveten är du om vilket typsnitt du ser på, och vad kan man göra med ett typsnitt?

Typography Now är en undersökning i hur typografiska utryck och arbetsmetoder kan användas på rörelse,
och hur rörelse kan skapa typografi. Vi sätter upp försök, skapar regelverk och prövar dem . Eftersom vi jobbar undersökande så får varje delmoment leva under sina egna premisser och vi försöker hitta metoder som är så rena transformationer som möjligt.

Arbetet med typography now har bland annat resulterat i att vi har koreograferat fram ett typsnitt GENIUS
som går att ladda ner efter premieren
."

Andreas Karperyd, nov 2008

Läs mer om projektet på www.karperyd.com/blog

 

Ingrid Cogne (FR) och Julien Ochala (FR). Ingrid Cogne, koreografisk konstnär med bas i Stockholm, gör konstnärliga förslag inom dansvärlden relaterade till de konstnärliga, politiska och sociala kontexter som hon befinner sig i. Intresserad av processen ifrågasätter och problematiserar hon dess relation till publiken. I sin konstnärliga process studerar Ingrid ”konceptet” av möte i olika aspekter. Mötet mellan världar av dans, visuell konst och vetenskaplig forskning; Mötet mellan en åskådare och ett konstverk; Mötet mellan konceptet av improvisation och kompostition; Mötet mellan koncepten av dans, koreografi och rörelse. Julien Ochala är för närvarande forskare i Neurofysiolog vid Uppsala Universitets sjukhus. Hans huvudintresse är att förstå mekanismerna som är orsaken till skörhet/immobilitet hos personer som lider av Myopathi (muskelsjukdomar) . Han har nyligen erhållit en PhD i Fysiologi (University of Bourgogne – Frankrike). Det nuvarande projektet ”forskning” är hans första framträdande som performer och är nära relaterat till hans huvudämne.

“forskning”
“forskning” eftersträvar att ge en inblick i användandet av termen forskning för att beskriva en aktivitet.
“forskning” är vittnesbörden av mötet mellan två discipliner, genom mötet mellan två individer som rör sig i olika världar. Mötet mellan Julien Ochalas arbete, forskare i Neurofysiologi som studerar immobilitet, Ingrid Cognes arbete som koreografisk konstnär, vilket ifrågasätter skrivandet av rörelse. I detta förslag arbetar Ochala och Cogne med förskjutningen av innehållet i deras respektive forskning. Ingrid ifrågasätter även innehållet, tanken kring kombinationen, koreografin av data och beståndsdelar. Den föreslagna konstruktionen riktar sig mot ögats skiftningar, blickarna. Denna tanke åsyftar till nytänkande av positionerna samt positioneringen. Med placeringen av Ochala i en konstnärlig kontext, avser Cogne att visa sin syn på mötet mellan Dans, Rörelse, och Koreografi.


“Poudré(e) la suite”

I detta förslag ägnar Cogne sin forskning åt mötet mellan publken och ett konstverk. Förslaget äer en fördjupning av ett tidigare verk, ”Poudré(e) 11”, som framfördes den sista juni på Weld. Inför en publik föreslog Cogne att de skulle delta som beståndsdelar i hennes koreografi. I ”Poudré(e) la suite” ifrågasätter hon positionen av ”en" åskådare i kontexten av mötet med ett koreografiskt arbete. Frågorna är: Vem är det som framför? Kan vi tala om en åskådespelare?

Jelena Rundqvist
Jelena Rundqvist är konstnär och baserad i Stockholm och Dala-Floda. Tidigare har hon bland annat varit en av curatorerna/cheferna för K2 och Tensta Konsthall, samt deltagit i flera solo- och grupputställningar i Sverige och utomlands. Rundqvist arbetar med olika uttryck – rumsliga, skulpturala, relationella, textila, curatoriella, fotobaserade, samt med text, mode, grafisk design, möten och situationer. Under de senaste åren har hon börjat intressera sig för koreografi och rörelse, som gett resultat i konstprojektet, ”All The Presidents Men Workshop” som Rundqvist fortfarande arbetar med denna höst samt vinter på Weld. I verket iscensätter hon olika rörelser med dansare och konstnärer.

”Wash up”
”Wash up” är videodokumentationen av ett konst- och dansprojekt.
2007 påbörjades en fortlöpande serie dansexperiment som heter Wash up. Projektets utgångspunkt är en undran kring om man alltid kan dansa, även när man diskar och städar. Det handlar om vad vi gör när vi är ensamma och ingen tittar. Eller om vi till och med då, för att slippa skämmas, hindrar oss själva från att göra det vi mår bra av. Första gången bjöds professionella dansare in för att dansa medan de diskade. Tillsammans med Rundqvist skapade varje dansare en egen koreografi , som de sedan framförde i ett privat kök för en begränsad publik på högst sju personer. Resultatet blev en utsatt, men även intim situation för både dansare och publik. Den första delen av Wash up genomfördes inom ramen för Tensta konsthall och den andra delen inom Ylva Oglands konstverk Snöfrid, på Tensta konsthall och på Performa i New York.
 

 Maija Hirvanen 'On Ice' (work in progress) Den finska konstnären Maija Hirvanen har studerat vid Helsinki University of Arts and Design/Pori (MA, Visual Culture), Turku Art Academy (BA, Interdisciplinary arts and performance), Dartington College of Arts och Turku Concervatory. Hirvanen utvidgar idéerna om rörelse, den fysiska verkligheten och koreografi som ett tillägg till dans, arenorna för ny performance, skrivande och samtida konst. I sina arbeten har Maijas intressen inefattat relationen till konst och olika trossystem; processen av samarbete inom kultur; performance som kollektivt minne; performance relation till daglig media samt mekanismer som kopierande, adapterande och omlärning. Sen 1999 har Hirvanens konstnärliga arbete och projekt ägt rum i Finland och i andra europeiska länder. Hennes nuvarande projekt inefattar ett koncept kallat ”Edge of Europé” (med Kiasma Theatre, Helsingfors) och som handlar om performance och skrivande.

På Shoes Off presenterar Maija en bit ur ett solostycke som är under arbete '/On Ice'/ då hon förbereder sig för en premiär vid Zodiak Center för ny dans, Helsingfors juni 2009. Stycket kommer så småningom framföras av dansaren och performer Anna-Maija Terävä.

"On Ice: Kvinnan går till hennes plats, stannar och kämpar. Bra! Hon hoppar och förbereder sig. Hon rusar framåt och placerar sig själv i cirkeln av ljus. Hon börjar. (Ljudet av trummor i luften)"

Maija Hirvanen dec 2008

www.hirvanen.net, www.edgeofeurope.net