Subjectivity and the Virtual 12/4

Subjectivity and the Virtual är ett samtal och en en del av projektet Work/Workshop på Weld. Tillsammans med tre unika gäster undersöks verkets kopplingar till kognitiv neurovetenskap, gruppsykologi, medvetandets filosofi, fysiska och virtuella platsers arkitektur och nutida konst.

Henrik Ehrsson är forskare vid institutionen för Klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och arbetar för avdelningen Self and Brain Laboratory.
Mer info: http://www.neuro.ki.se/ehrsson/ .

Nyligen har hans forskargrupp med hjälp av en enkel videokamera och 3D-glasögon framkallat illusionen av s.k. utanför-kroppen-upplevelser i kontrollerade experiment (OBE eller Out-of-Body-experiances) .

Ehrsson fokuserar på frågan hur vi känner att vi har kontroll över våra kroppar. Svaret kan formuleras som att olika sensorer binder ihop olika intryck. Vi kombinerar visuell, taktil och perceptuell information till en sammanhängande helhet: vår egen kropp. Inom Work/Workshop konfronteras vi med en situation, en förprogrammerad simulering, som bygger på multisensoriska illusioner. Vilka kognitiva processer och tolkningar är inblandade när vi behåller eller ger upp känslan av ”självet” som ett första-personen-perspektiv i denna situation. Och hur är dessa neurologiska funktioner relaterade till konceptet av illusioner i en ”vardaglig” situation.

Malin Zimm är disputerad arkitekt, skribent och chefredaktör för tidskriften RUM. Hon har inom området teoretisk arkitektur bl.a. publicerat The Dying Dreamer – an architecture of parallel worlds and The Synesthetic Mediator. Zimms praktik är en arkitektonisk process där det virtuella rummet i hjärnan överlappar och förlängs ut i den fysiska verkligheten. Virtual reality är ett upphaussat ord (”buzzword”) som har funnits i vårt medvetande under en lång period nu. Men vilka egenskaper ryms inom denna beteckning? Hur är konceptet av det virtuella integrerat inom vår mänskliga inbillningsförmåga, och vilket roll tilldelas den i Work/Workshop?

Gemma Sharpe är skribent och akademiker, baserad i London. Hon skriver bl.a. för Untitled och arbetar bland annat för Gasworks and Afterall. Nyligen föreläste hon på ICA i London om Tino Sehgals trilogi med årliga soloutställningar (www.ica.org.uk). I hennes bidrag kommer Gemma Sharpe att positionera Lundahl&Seitls praktik och Work/workshop i samtida tänkandet utifrån besöksupplevelse och performance inom samtidskonsten, samt till samtida konstinstitutioner som handhar frågorna som uppstår ur detta tänkande. Samtalet kommer att placera Lundahl&Seitls arbete inom fältet för samtida konstnärer som delar olika tendenser inom detta verk.

Martina Seitl är koreograf/konstnär utbildad på Middlesex University (MA in Choreography with Performing Arts 2007), London, Academy of Arts and Design i Prag och på Laban Center i London. Vinnare av Fringe Report Award för bästa "dance performance" (2002) samt Simone Michelle award "for outstanding achievement in choreography", (2002).

Christer Lundahl är curator/konstnär utbildad på Konstakademien i Prag, Byam, Shaw School of Art (Central of Saint Martin) i London. Har arbetat tillsammans med bl.a. ArtLab och Szuper Gallery.

Övriga medverkande är: Colin Mclean, Cassie Yukawa och Alice Richards.

Fri entré. Seminariet genomförs på engelska.

Hela arrangemanget genomförs med stöd av Konstnärsnämnden.

Mer information:

www.lundahl-seitl.com
www.christerlundahl.com