Talking & Props 19-30 oktober

Danny Neyman, Tova Gerge, Uri Turkenich, Marika Troili, Bogdan Szyber, Mette Edvardsen och gäster

Talking & Props är en minifestival som lägger fokus på språket som material och materialet som språk, där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Här tänjs narrativen i det vardagliga, det dokumentära och det poetiska. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga. Ett språk som springer läck, som gör motstånd och som för oss samman. Ett språk som ännu ska artikuleras. Vill vi bygga kropp av mening? Vad är en mening, och hur uttalas den? Kan vi vänta på den?

Festivalen samlar tre sceniska verk, en forskningspresentation, en workshop, en metod och en talkör.

Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och ett försök till att öppna upp för former som inte lika ofta visas på Weld. Festivalen är en pendang till det koreografiska arbete som Weld Company arbetar med genom ”No talking & No props”.

"Talking& Props – en metod" är en öppen händelse som ramar in festivalen och  som sker i Welds foyer, 30 minuter innan var scenhändelse.

Se hela programmet nedan
………………………………

Under hela festivalen:
Talking & Props – en metod
Du minns objektet. Det talar om att du någon gång har varit i kontakt med en annan människa. Det resonerar i ditt minne, affekterar och leder vidare. Vad gör objektet med dig? Ta med denna relation och berätta om den. Vad sker då närvaron uttalas av en annan?

Denna metod är en förlängning av festivalens tema, och inleder varje programdag i Welds foyer, för att sedan samlas upp till Talking & Props sista händelse, på kvällen den 30 oktober. Då avslutas festivalen i ett försök till delad uppmärksamhet, där våra respektive tankar kring objekt bygger ett gemensamt. Innan vi går hem samlas vi kring detta immaterial av multipla funktioner, och ställer oss frågan: vad gör det med oss?

Koncept: Weld / Frida Sandström och Anna Koch

Inbjudna gäster: Erik Bryngelsson, Pablo Lapuente Tiana,Mariana Suikkanen Gomes, Haroon Natan, Tove Salmgren,Moa Franzén, Jonas Hammarbäck, Paloma Madrid, Maja Hammarén, Ellen Söderhult samt akcg.

Tider: 19/10 kl. 18.30-19.00 + 28/10 kl. 18.30-19.00 + 29/10 kl 18.30-19.00.

Avslutning den 30/10 kl 14.30-15.00 med final kl 18.00. (Mat serveras kl 17.00 – 18.00).

FRI ENTRÈ!

………………………………………………………
Festivalöppning
19/10 19.00
book.weld.se

Helsinki
Av Danny Neyman (BE)

Helsinki är en talad performance och ett försök att omformulera vad realism, det egna uttrycket och det dokumentära kan innebära i ett liv som präglas alltmer av upplösning av samhörighet, fokus och grund. Ett liv där fantasin har kommit att betraktas som grogrunden för det mest verkliga. En röst navigeras genom en svärm av herrelösa meningar och fragment av narrativ, samlade genom och bortom en lång tids vardag. Dokumentära och bekännande texter leder mot fiktion, vetenskap och poesi. Intimitet blandas upp i vertigo, där det kolossala och det uttalade subjektet befinner sig i en konstant glidning. Röster talar om Japan, om bananer, om den sanna blå färgen, om näsor som det pillas i och om världens undergång. Om hur en är autentisk, hur en är radikal, om ögonens anatomi och om månader, bibliotek, cirklar, barndomsminnen från havet, medeltida ritualer för att begrava hjärtan, rasism, kukar och kaffe. Det är ett porträtt av en opersonlig intimitet och en konkret abstraktion av en samtida upplevelse av desorientering.

Allt: Danny Neyman
Finansierat av: Ingen
Forskningssupport: a.pt/a.pass (Brussels)
Residens: BUDA Kortrijk, STUK Leuven

Danny Neyman är performancekonstnär och skribent, dansare och piratpsykoanalytiker. Han har en examen i filosofi och litteratur vid Tel Aviv University och en postmaster i performance studies vid a.pt/a.pass i Bryssel. Han var en av grundarna till det Tel Aviv-baserade queerperformancekollektivet Cinema Paradilio och har arbetat med Yasmeen Godder, Arkadi Zaides, Public Movement, Noam Partom och Mette Ingvartsen. Helsinki är hans första egna performance.

Foto: Joeri Thiry, STUK
På engelska

————————————————————

22/10 13.00-15.00
Workshop: Love Stories
Med Tova Gerge (SE), Uri Turkenich (IL/DE) och Marika Troili.
På engelska

Fri entré!

Föranmälan:book.weld.se
…………………………………………………………………….

28+29/10 19.00
Where Were We
av Tova Gerge (SE) & Uri Turkenich (IL/DE)
tillsammans med Marika Troili(SE)

Att tala handlar inte bara om orden. Talet är också handling. Med det menar vi inte bara gesterna, melodin och de meningsfulla pauserna i talet, utan också att det finns en performativ aspekt i att tala. Någonting blir till genom talet. När vi säger det vi menar, försjunker i nuet med vårt tal, kan det ge liv åt sådant vi inte visste existerade – ge ord till det outtalade, eller öppna djup i och emellan oss. Vi utforskar dessa djup. Vi talar om ögonblick som fångar oss. Vi handlar genom skönheten i att säga vad vi menar. Vi menar det!

Koreografi & performance: Tova Gerge & Uri Turkenich tillsammans med Marika Troili. Samproducerat av Skogen. Residens hos c.off. och Weld. Med stöd från Konstnärsnämnden.

Tova Gerge är performer, skribent och producent, primärt aktiv inom teater- och dansfältet. Hennes konstnärliga intresse rör frågor om makt, kroppspolitik och subversiv intimitet. De senaste fem åren har hon arbetat med interdisciplinära performance i Sverige och internationellt. Hon är bland annat medlem i performancekollektivet Nyxxx (nyxxx.se), som undersöker olika aspekter av koreografi av/med röst och där publiken är aktivt medverkande.  

Uri Turkenich är koreograf, skribent och konstnär. Han har en masterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm, under ledning av Mårten Spångberg. Sedan dess har han arbetat som performer och samcuraterat konsthändelser och performance. Uri intresserar sig för begrepp såsom historia, förändring och begär. I samspråk med dessa gör han konst ensam och i samarbeten, samt uppmuntrar diskursutvecklingar. 

Marika Troilis arbeten tenderar att kopiera, justera, repetera och återbesöka distinktionen av de ännu undvikande elementen i senkapitalism och dess konkreta innebörd. Hon väver samman fiktion och verklighet i processbaserade och/eller spekulativa installationer, objekt, video, text och performance.    

Ljusdesign: Sofie Andersson

på engelska

……………………………………….

29 oktober kl 11.00-17.00 (på Stadsbiblioteket)
30 oktober kl 11.00-17.00 (på Stadsbiblioteket)

Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine – Mette Edvardsen

Med ‘Time has fallen asleep in the afternoon sunshine’ väljer en grupp människor/performers en bok att lära sig utantill. Böckerna spenderar tid på biblioteket, de sitter i stolar, vandrar runt, pratar ihop sig, ser ut genom fönstret, läser pappersböcker från bokhyllorna, redo att konsulteras av en besökare. Biblioteksbesökaren väljer en bok som de skulle vilja läsa, och böckerna för läsaren till en plats eller till ett sammanhang i biblioteket, i cafeterian eller på en promenad utanför, samtidigt som de återberättar sitt innehåll (och möjligtvis giltiga tolkningar). 

Idén om biblioteket för levande böcker kommer från science fictionromanen Fahrenheit 451. Det är en framtida vision om ett samhälle där böcker är förbjudna eftersom de anses farliga, sedan lycka måste uppnås i avsaknad av kunskap och individuell reflektion. 451 refererar till den temperatur i Fahrenheit då böcker börjar brinna. Eftersom böcker är förbjudna i detta samhälle har en underjordisk gemenskap börjat lära sig böcker utantill för att bevara dem till framtiden.

Performers/böcker: Sebastien Hendrickx / Four Quartets av T.S. Eliot, Staffan Eek / Fahrenheit 451 av Ray Bradbury.

Mette Edvardsens arbete rör sig inom performancefältet och undersöker andra medier och format, såsom video, böcker och skrivande. Hon är baserad i Bryssel och visar sitt arbete internationellt och fortsätter att utveckla projekt tillsammans med andra konstnärer, både som samarbetspart och som performer.   

Koncept: Mette Edvardsen, produktions assistent: Maya Wilsens, produktion: Mette Edvardsen/ Athome & Manyone vzw co-production: Kunstenfestivaldesarts (Brussels), DanceUmbrella (London), Dubbelspel – STUK Kunstencentrum & 30CC (Leuven)  med stöd av: Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for UtUtøvende Kunstnere, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Flemish Authorities  Tack till: Kaaitheater (Brussels), Bibliothèque royale de Belgique/Koninklijke Bibliotheek van België (Brussels), Sarah Vanhee, Helga Duchamps
titel: "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" is a sentence from a book by Alexander Smith appearing in Fahrenheit 451 by Ray Bradbury (1953).

—————————————————–
29/10 13.00-15.00
Meningen
Koncept: Weld / Frida Sandström (SE) och Anna Koch (SE)

Mötet är en kollision, en förskjutning, en överlappning och en förhandling. Så fortblir meningen – i relation till den andra. Meningen är ett förslag att mötas mellan meningar – och meningar, för att där skriva en ny, en delad mening som krockar i våra olikheter, men som mellan oss är densamma. I skärningspunkten mellan det enskilda och det gemensamma, möts två personer i en dialog och väntar ut en mening. Till sist uttalar vi gemensamt en mening.

Meningen är ett förslag till författande i dialog och uttal i kör, som sker i formen av en talkör.

Fri entré!

Föranmälan: book.weld.se
————————————————————–
30/10 15.00
FAUXTHENTICATION
Bogdan Szyber (SE)

I FAUXTHENTICATION, en presentation av ett intersektionellt konstnärligt forskningsprojekt, analyserar Bogdan korsningarna mellan kravet på akademisk excellens och de oegentligheter som högskolevärlden samtidigt närs av genom ett digitalt, globalt proletariat som förkroppsligar relationerna mellan auktoriteter och språkligheter, liksom diskurser om klass och genus i en global ekonomi. Akademin som vanligtvis betraktas som ett nobelt fält och vars förkämpar strider för vidarekunskap är likväl präglat av stölder, fejk och fusk.

På engelska
Foto: Nina Bondeson
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Talking & Props – Program

Onsdag 19/10

 • 18.30-19.00: Talking & Props – en metod
 • 19.00 – 20.00: Helsinki (Danny Neyman)

  Lördag 22/10

 • 13.00-15.00: Love Stories – workshop med Tova Gerge och Uri Turkenich

Fredag 28/10

 • 18.30-19.00: Talking & Props – en metod
 • 19.00 – 20.00: Where Were We (Tova Gerge & Uri Turkenich, tillsammans med Marika Troili)

Lördag 29/10

 • 11.00-17.00: Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine (Mette Edvardsen)     Obs. på Stadsbiblioteket
 • 13.00-15.00: Meningen – en talkör
 • 18.30-19.00: Talking & Props – en metod
 • 19.00-20.00: Where Were We (Tova Gerge & Uri Turkenich, tillsammans med Marika Troili)

Söndag 30/10

 • 11.00-17.00: Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine (Mette Edvardsen) OBS! Stadsbiblioteket
 • 14.30-15.00: Talking & Props – en metod
 • 15.00-16.30: FAUXTHENTICATION (Bogdan Szyber)
 • 17.00-18.00: Middag
 • 18.00: Talking & Props – final

………………………………………………………………..

Pratet – samtalet, en artikulation, en överlämning, en hänförelse och en kapitulation under de tillstånd som för oss samman och som samtidigt hjälper oss att bestå som enskilda individer i ett samhälle.

Prylen – objektet, rekvisitan, det sälj- och kännbara. Det som i oss skapar en vidare sensation eller det som används till att föra en berättelse vidare. Det kan vara en immateriell konstruktion.

Hur konstitueras en närvaro i ett samtal, och vad för agens springer därur? Befinner vi oss någonsin i samma rum som den som talar, och väljer vi alls våra ord? Vad är det som vill uttalas? Vad är en språkakt och hur lyssnar vi?

 

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting