Föreläsningar 22 March, 6 April 06

Vi bjöd in Tor Lindstrand den 22/3 och Rasmus Fleischer den 6/4 att hålla varsin föreläsning.

Koreografi för en virtuell kropp? Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att miljontals människor kan samexistera i virtuella världar. Vad medför denna utveckling för produktion av kultur? Tor Lindstrand föreläste om sitt arbete i "Second Life" – om virtuella konserter, workshops, konstutställningar, tidskriftspublicering, ofrivilliga samarbeten med CIA och om skapandet av världens största virtuella arkitektkontor. Tor Lindstrand berättade också om sin syn på varför estetik är så "last Friday"…

Tor Lindstrand är arkitekt med egen praktik. Han har arbetat med performance sedan 1994 och är idag verksam inom projektet International Festival.

Rasmus Fleischer från Piratbyrån och Copyriot höll en föreläsning om upphovsrättens gråzoner, konstnärers ekonomiska vardag och avmystifieringen av konstverket.