The Exhibited/De Utställda av Anna Ådahl 10-11 maj

En performance/installation som pågår under två arbetsdagar med fyra medverkande.
Medverkare: Rebecca Chentinell, Sybrig Dokter, Love Källman, Andrea Svensson

Genom historien har människor agerat som utställningsobjekt. De har exotifierats, objektifierats och hyllats. Vad händer om man visar dem i sin rena mänsklighet. Avskalade, utan att vara nakna; agerande, utan koreografi eller manus?

Samtidigt ställer vi idag ut andra och oss själva i den virtuella sfären, medierade och fotograferade, medvetna om den blick som bedömer, begränsar och möjliggör den bild vi ger av oss själva. Men inte ens gester, rörelser och möten kan undgå det distanserande som är självnärvarons förutsättning. Är det ett arbete att ständigt skapa sig själv? Vad uppstår i sammanförandet av människan som både utställd och satt i arbete?

Uppstår konstverket i de medverkandes närvaro? Uppstår samverkan i mötet med åskådaren?
Vilken är effekten som uppstår när verket endast finns till i sin egen manifestation?

Särkilt tack till: Erik Bryngelsson, Henrik Eriksson, Christian Ling.

Samproducerat av Weld.