Stormpalatset 15 jan-5 feb

 

STORMPALATSET – Skulptur, film, måleri, text och musik kolliderar samman.

En installation och en plats för händelser av:
Angela Duran, Linda Jansson, Samuel Ottosson Sander, Christoffer Paues, Maria Svensson, Jakob Staberg och Robin Spurrier med gäster.

15 januari – 5 februari

Vernissage: Lördagen den 15e januari kl 17-20 + konsert
 kl 21.00

Öppettider: Tor-fre kl 13-19 och Lör-sön kl 13-17 


Weld, Norrtullsgatan 7
. För händelser i palatset scrolla ner!


I Stormpalatset möts olika medier, teman och formspråk. Dessa löper parallellt, korsar och genomtränger varandra. Stormpalatset är en dynamisk sammanslagning av olika konstnärs verk. Likheter och olikheter framträder, vissa företeelser återkommer men genom nya former, likt ekon. Rytmer uppstår och gränsen för var de enskilda konstnärskapen börjar eller slutar blir alltmer otydlig. På ett nyfiket sätt tillåts splittringar och nya sammanslagningar.

Stormpalatset utgår ifrån Liubov Popova's rumsliga konstruktion till Vsevolod Meyerholds konkretistiska teateruppsättning The Magnanimous Cuckold skapad år 1922. Den stiliserade scenografin bestod av plattformar i olika nivåer förenade av trappor där skådespelarna genom form och rörelse bildade nya rumsligheter och ytor. En väderkvarn tilläts att bli till ett sovrum som i sin tur blev till en maskin i synkroniserad rörelse. 

Stormpalatset är en materiell konstruktion och en plattform som bjuder in till händelser och sociala möten. Här sker föreläsningar och performances, en del uppstår genom processer som förs under utställningstiden. Bland annat så undersöker Weld anknutna danskonstnärer Meyerholds träningsform Biomechanics.

Stormpalatsets fragmentariska komposition omöjliggör tanken på ett avslutande, en helhet. Och förblir ett work in progress, ett verk som pekar förbi sig självt i en mångfald riktningar där fokus ligger på rörelserna som skapas i denna. För konstnärerna är visionen, drömmen om detta palats lika viktig som det faktiska verket.  En dröm om det gemensamma i en kultur baserad på individer.

 

Medverkande:

Angela Duran, Linda Jansson, Samuel Ottosson Sander, Christoffer Paues, Maria Svensson är alla utbildade på Kungliga Konsthögskolan och arbetar med måleri, installation, rörlig skulptur, film och text.  Jakob Staberg är docent i litteraturvetenskap, verksam vid estetikämnet och litteraturvetenskapen vid Södertörns högskola. Robin Spurrier har ljudsatt Stormpalatset och är musiker och kompositör verksam inom en rad olika konstellationer.

Mer info finner ni på www.stormpalatset.se

 

Kommande händelser i palatset:

Lör den 15e januari kl 21.00  
Spektakulär konsert med Robin Spurrier & gäster.

Fem gestalter med svävande ansikten träder fram ur mörkret.

Sön den 16e januari kl 14.00
Dramatikern och regissören Nasim Aghili skapar en händelse utifrån hennes konstprojekt Förskjutningar. Projektet undersöker begärets möte med normen och iscensätter ett samtal, ett motstånd. (Återkommer flera gånger under utställningsperioden, se hemsida)

Tor den 20e januari kl 18.00
"Smärtsamt lägger sig den tyngsta tystnaden över oss som tror på frihet. Ansvaret att göra alla röster hörda gör oss så bortglömda, när den som gör sig hörd är här för att tysta och fördriva oss. Vänliga Hälsningar Björn Karlsson" En performance av Björn Karlsson.

Fre den 21 januari kl 19.00  
"En utställnings historier"- en föreläsning av Kim West.
"En utställnings historier" kommer att ta sin utgångspunkt i Jean-Luc Godards utställning "Voyage(s) en utopie" på Centre Pompidou i Paris 2006 och diskutera hur utställningen kan användas som ett medium för experimentell historieskrivning.

Fre den 28 januari kl 19.00
Att tänka begärets molekylära liv – reflektioner kring skärningspunkten mellan biologi och teknologi, kropp och psyke av Jakob Staberg. Bildprojektioner av Angela Duran.

Lör den 5 februari kl 19.00-20.00 därefter fest
Stor finissagekväll med avslutande konsert av Robin Spurrier & gäster. 

Mara Lee – Begär, rörelser: En uppläsning med utgångspunkt i hennes nya roman Salome. Inbjudna gäster medverkar i en textperformance och Weld med vänner gör en koreografisk tolkning av Meyerholds träningsform Biomechanics.

 

För mer info se www.stormpalatset.se  

 

Leftovers. New Beginnings. Together and apart

Braveheart. Exakt när trupperna störtar samman. Hundratals soldater på rad kolliderar.
Talar om cluster. När flera rörelser, melodier läggs i lager på lager tills de uppfattas som brus. 


Natur och kultur. Går inte att skilja åt. Människans kultur är människans natur. Vi är kroppar som behöver vatten, värme, föda. Vi är kroppar som parar oss, dör och blir till jord.

Vi bearbetar naturen, vi bygger hus av trä och stenar. Vi tänker, vi skapar system och regler. Vi söker enkelhet och ordning, kan dra logiska slutsatser. Vi bryter all ordning, krossar alla makter och skapar ständigt en ogripbar komplexitet. Det ligger i vår natur.

Vi dör, vi ruttnar och husen får mögelskador, stammar måste bytas och insekter kryper ständigt in. Spindlar lägger nät, vår mat ruttnar hur mycket vi än städar och skrubbar. Gränsen är svår att hålla, för egentligen finns där ingen gräns.

Allt glider samman. Allt är i förändring. Allt går att ändra. Allt går att ifrågasätta. Allt är i rörelse. Ingenting är evigt. Ingenting består.

Vi har olika behov. Har olika tankar. Vi vill förändra på olika sätt. Vi kommer aldrig att mötas. Vi är olika. Vi kommer aldrig att bli lika. Vi kommer aldrig att förstå varandra. Vi har inga behov, känslor eller tro där vi alla är lika. Vi kommer aldrig att vara överens. Absolut inte om allt. Och aldrig under någon längre tid.

Allt är olikt, allt glider samman. Vi är en våg som kastas mot strand och klippor.
Du. Jag. Vi glider ihop. Då. Nu. Glider ihop. Form. Tanke. Glider ihop.

Så. Här måste det börja. Nu kan det börja.
 
 

Weld, Norrtulsgatan 7, t-bana Odenplan info@weld.se