The Subsumption of Art by Capital- Föredrag 18 mars

Torsdag 18 mars kl. 19.00, fri entré

Estetikforskaren Stewart Martin från tidskriften Radical Philosophy och Middlesex University i London och filmvetaren Miriam von Schantz från Stockholms universitet föreläser och samtalar om förhållandet mellan samtida konst, den politiska diskursen och kapitalets logik. 

Utifrån sin essä Territorial Pissing, en performativ dekonstruktion av det offentliga rummets politiska diskurs analyserar Miriam von Schantz konstverket Territorial Pissing av konstnären NUG:

”Frågan är inte ’vad säger detta konstverk?’, utan ’vad gör det?’ Som jag ser det avslöjar ’Territorial Pissing’ performativt konstruktionen av den diskurs som reglerar det offentliga rummet och vem som har tillträde att tala däri. Intressant nog skulle detta inte kunna göras utan åskådarens interaktion. Detta konstverk ’talar inte om’ diskursen utan det provocerar diskursen att demaskera sig själv.”

Stewart Martin tar upp en avgörande fråga för den kritiska teorin och den samtida konstens praxis:

”What is the relation between the nominalism of contemporary art and the subsumption of life by capitalism? That is to say, what is the relation between the indeterminacy of art and non-art or life, on the one hand, and on the other, the extension of the subsumption of labour by capitalism to the point of subsuming life itself?”

Kvällens föredrag utgör den fjärde och sista delen av en serie föredrag om tidskrifters relation till konstnärlig produktion, curerade av koreografen Malin Elgán och frilansskribenten Josefine Wikström, på Weld under 2009-2010. Med syfte att vidga den estetiska diskursen kring koreografi har de bjudit in en rad internationella gäster och vid varje föredragstillfälle presenterar de också en ny samling texter.

Medarbetare är Tove Salmgren och Sara Ludvigsson. Föredragen produceras av Weld i samarbete med Inpex, Internationella dansprogrammet på Konstnärsnämnden, MyChoreography på Danshögskolan och Re Act.

Bildtext: Omslag Radical Philosophy, foto Eric Alliez, State Communism Explained to Children (efter Olga Chernysheva)

Miriam von Schantz skriver för närvarande sin magisteruppsats i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Innan hon studerade film arbetade hon som lärare i språk och media på högstadiet och gymnasiet. Hon har också en bakgrund inom folkbildning, som utvecklare av lokala demokratiprojekt. Likaså har Miriam von Schantz  arbetat praktiskt med film och utforskat performativa processer konstnärligt som till exempel genom installationen Yrrefleción (1999) på galleri El Cíclope, i Córdoba, Argentina.

Stewart Martin är medlem i redaktionskollektivet för tidskriften Radical Philosophy och universitetslektor i estetik, konstteori och modern europeisk filosofi vid Middlesex University i London. Hans senaste publikationer berör förhållandet mellan samtida konst, estetik och kapitalism, vilket också är ämnet för den bok han för närvarande skriver.