tredje fasen och Exchange Me 16,17,18 dec

Nya verk av Marie Fahlin och Sebastian Lingserius
Premiär den 16 december kl 20.00 spelas även den 17e och den 18e kl 20.00
                         

Marie Fahlin och Sebastian Lingserius, är två koreografer som båda arbetar med transformation, men genom skilda utgångspunkter och skeenden.

Sebastian Lingserius arbete är en rörelsebaserad praktik med frågeställningar kring hur ramverk av regler skapar utrymme för en rörelse som inte är reproducerbar. I verket tredje fasen ligger fokus på hur en dans kan bli till, snarare än vad en dans möjligen kan uttrycka. Verket är inget resultat utan snarare en resonans och en öppning till ett arbete. I tredje fasen lämnas ingen kroppsdel åt slumpen.


Exchange Me är koreografen Marie Fahlin och konstnären Jenny Berntssons tredje samarbetsprojekt. Den här gången har de fördjupat sitt arbete genom att utvidga gränserna för respektive konstområde där ytan, vecket och spåret har varit övergripande begrepp genom hela processen. Verket i form av ett solo, dansat av Fahlin, undersöker och transformerar material, såväl rörelse som skulpturala. Resultatet är en terräng som utmanar perception och varseblivning, där kropp och skulptur skapar resonans genom varandra. Exchange Me tar sin utgångspunkt i element från två kända sagor om en människa som faller ned i ett hål och går in i en spegel. 
 

tredje fasen

Dans/koncept: Sebastian Lingserius
Dans: Allison Ahl, Love Källman
Längd: 30 min
Läs vidare på www.lingserius.eu

Exchange Me
Koreografi/dans: Marie Fahlin

Konst och scenbild: Jenny Berntsson och Marie Fahlin
Längd:30 min

Läs vidare på www.mariefahlin.se 

Marie Fahlin är utbildad koreograf och dansare vid School for New Dance Development och har sedan 1992 skapat ett trettiotal verk på såväl stora dansscener som i utomhusmiljöer. Till våren arrangerar och producerar hon festival: display tillsammans med Rebecca Chentinell på Moderna Museet i Stockholm.

Sebastian Lingserius är utbildad vid Kgl. Svenska Balettskolan och har därefter frilansat både som dansare och koreograf. Det första verket gjorde han 2005 vilket resulterade i beställningsverk och egna produktioner i Sthlm. Mellan 2008-2010  studerade han på masterutbildningen i koreografi vid Danshögskolan.

Jenny Berntsson
är utbildad konstnär vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har ställt ut på bland annat Arkitekturmuseet och är aktuell med workshops och utställningar i Istanbul under ECoC, European Capital of Culture 2010. Jenny driver sedan 2009, tillsammans med Felice Hapetzeder, konstorganisationen Local A.
www.jennyberntsson.com

Allison Ahl är dansare utbilldad på Kgl. Svenska Balettskolan. Hon har frilansat och arbetat med svenska och internationella koreografer. Under 2009 var hon anställd på Skånes dansteater och är nu tillbaka i Stockholm.

Love Källman är dansare utbilldad på Kgl. Svenska Balettskolan. Han har frilansat och arbetat med flertalet svenska koreografer. Till våren är Love aktuell i Malin Elgans Trästycket.