twice twice, 25-27 maj

En scenisk framställning av Marcus Doverud, Amelie Rydqvist och Liv Strand. Immateriella objekt ges skepnad. Ljud, handgrepp och begrepp bildar komposition.

Under två år har Marcus Doverud, Amelie Rydqvist och Liv Strand  arbetat om vad det kan vara att skapa gemensamt. I början av processen fanns en klar utgångspunkt och ett tydligt fokus på högläsning som medium, med tiden har lager av komplexitet tillförts och diskussionen vidgat våra handlingsmöjligheter och uttrycksformerna för arbetet. Sådant vi samlat och utvecklat omfattar bland annat teoretiska intressen för hur subjekt och objekt visar varandra och hur mellanrum kan fungera som platser för formulerande aktivitet.

Det gemensamma projektet har tidigare genererat en visuell framställning Through Composition as Explanation på Moderna Museets Auditorium i november 2011 i samarbete med curator Catrin Lundqvist och en djupläsningspraktik som genomförts som workshop vid Kungl. Konsthögskolan 2010.

Arbetet Through Composition as Explanation skapas i samarbete med Moderna Museet och Weld.

Med stöd av Kulturbryggan, projektstöd från Stockholms Stad, KU-medel från Kungl. Konsthögskolan.  

———–

Marcus Doverud arbetar som koreograf, dansare och kock. Marcus är Stockholmsbaserad och arbetar internationellt på frilansbasis sedan han utexaminerades från Mimutbildningen vid Teaterhögskolan i Stockholm 2006. Marcus har också studerat estetik på magisternivå vid Södertörns Högskola. www.marcusdoverud.com

Amelie Rydqvist är konstnär och arkitekt. Hennes konstverk behandlar hur upprättandet och ordnandet av strukturer ligger till grund för tillvaron och individens eller företeelsers plats i den. Arbetet Manfred Mendosas Arkiv, påbörjat 2007,  avhandlar en mans liv, yrke och arkiv (över fläckar, konstruktioner och monument) från 60-tal till nutid. Det publiceras på www.flackmannen.se

Liv Strand arbetar med bildkonst, konst som abstrakt bärare av kunskap uppdelad i information, känslor och erfarenheter. Hur samsas kroppar och önskningar, med andra kroppar, ting och uttryck?  2011 visades The Armenian Project i Oslo. Liv Strand har ateljéstipendium ett år på Künstlerhaus Bethanien i Berlin från i höst. www.livstrand.com

Bild: Från Through Composition as Explanation på Moderna Museet 2011 ©TCAE.
Teckning ur Manfred Mendosas Arkiv, av A. Rydqvist.

 

Weld, Norrtullsgatan 7,(t-bana Odenplan) 11329 Stockholm, info@weld.se