6-8 dec. Weld Company + Kliën, Lilja, Stillman, Walkey m. fl.

Weld Company på Dans ♥ Stockholm 6 – 8 december

Weld Company uruppför koreografi av Michael Kliën (IE/AT) den 6 december kl. 21.00. Dessutom ger vi alla som missat, eller som vill återse, en möjlighet att se alla höstens tidigare koreografier signerade Rebecka Stillman, Litó Walkey och Efva Lilja. Helgen avslutas med en gästperformance av en grupp konstnärer från Belgrad.

Weld Company 2013 är: Robin Dingemans, Kajsa Sandström, Sandra Lolax, Sybrig Dokter, Noah Hellwig och Marie Fahlin.

Ljusdesign: Anton Andersson
Kostym: Erik Annerborn

Läs mer om Weld Company på bloggen: company.weld.se

Program

6 december

kl. 21.00

Urpremiär

Weld Company
Sediments of an Ordinary Mind
Koreografi: Michael Kliën (IE/AT)

Koreografen Michael Kliën besöker Weld Company med sin koreografi Sediments of an Ordinary Mind (2004) – reinkarnerad i sin samtida form och utvecklad särskilt för- och tillsammans med kompaniet. Liksom övriga av höstens gästkoreografer har Michael Kliën fått uppdraget att skapa en koreografi för Weld Company med restriktionerna No talking – No props.

———-

7 december

kl. 19.30

Weld Company

Sediments of an Ordinary Mind
Koreografi: Michael Kliën (IE/AT)

Weld Company
– Hi, how are you?
Koreografi: Efva Lilja (SE)

———-

8 December

kl. 18.00

Weld Company
Weld Company + Rebecka Stillman
Koreografi: Rebecka Stillman (SE)

Weld Company
Weld Company + Litó Walkey
Koreografi: Litó Walkey (DE)

kl. 21.00

Temporaries
. Gästperformance av Ana Dubljevic, Dusan Brocic, Igor Koruga, Jovana Rakic Kiselcic, Ljiljana Tasic och Marko Milic (RS)

——————————————————–

MICHAEL KLIËN
Michael Kliëns konstnärliga verksamhet omfattar interdisciplinärt tänkande, kritiskt skrivande, curatoriella projekt och, inte minst, koreografiska arbeten med grund i såväl scen- och bildkonst. Han har sin bas i Grekland och på Irland. Kliëns koreografier har blivit framförda och situerade i ett flertal länder världen över. Bland beställare av verk återfinns Ballet Frankfurt, ZKM (Karlsruhe), Tanzquartier Wien och Wiens Folkopera. Bland utställare finns IMMA (Irlands museum för modern konst) och Hayward Gallery i London.

Han doktorerade vid Edinburgh College of Art 2009 och har undervisat om sina upptäckter vid ett flertal välrenommerade, såväl akademiska som icke-ackademiska, institutioner. Han var medgrundare av- och konstnärlig ledare för den londonbaserade konstnärsgruppen Barriedale Operahouse (1994–2000) och konstnärlig ledare och grundare av Daghdha Dance Company (daghdha.org) 2003–2011 samt en av grundmedlemmarna i Institute of Social Choreography i Frankfurt.

michaelklien.com

————-

EFVA LILJA
är en konstnär som arbetar i och genom koreografi i olika format som text, bild, film och dans. Hon är professor i koreografi och rektor vid DOCH, en tjänst hon lämnar vid årsskiftet. Efva är aktivist, engagerad i flera konstnärliga forum, organisationer och nätverk som arbetar för utvecklingen av konstnärlig forskning och för konstens representativitet i samhället. F.o.m. januari 2014 arbetar hon som sakkunnig i konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet för att utveckla och stärka konstnärers möjlighet att forska i sin konst.

efvalilja.se

————-

REBECKA STILLMAN
har vanligtvis olika funktioner i projekt som rör sig i och kring koreografi. Rebecka 
intresserar sig ofta för protokollstyrda koreografiska processer och har en förkärlek för sätt att arbeta där man inte kan veta hur produkten i slutändan kommer att te sig. Hon arbetar ofta i form av översättning eller transposition. Hon har utbildat sig vid Balettakademien Stockholm, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Universitet, SEAD (Salzburg) och DOCH.
Rebecka var med och startade scenkonstgruppen ches:co som var aktiva 2006-2010 och har senare varit med i andra gruppkonstellationer nationellt och internationellt och har även engagerat sig i projekt initierade av andra. Bland dessa finner vi Susanne Jaresand, Eleanor Bauer, Ludvig Daae, Anna Koch, Mårten Spångberg, Yukiko Shinozaki och Heine Avdal. Hon arbetar även mer administrativt i det nya projektet Maximum Spaces.

————-

LITÓ WALKEY

är en berlinbaserad scenkonstnär och koreograf. Hon ägnar sin konstnärliga praktik åt den fenomenologiska frågan “How do I attend to this moment?”. Walkey var medlem i Chigago-baserade performancekompaniet Goat Island mellan 2002-2009 och har arbetat med bland annat Jeanine Durning, Boris Hauf, Myriam Van Imschoot, Vera Mantero, Martin Nachbar och Martine Piscani. Hennes egna produktioner har presenterats i Europa och USA. Bland dessa kan nämnas: Where's the rest of me? (2012), Like that, Like this (2008), instanded i turn (2006), The Missing Dance No.7 (2005) och wings raised to a second power (2002).  Hon har studerat vid SNDO i Amsterdam och fick nyligen sin examen vid masterprogrammet i koreografi, Teaterhögskolan i Amsterdam. Litó är professor vid HZT – Inter-University Center for Dance i Berlin samt gästlärare och mentor vid DOCH i Stockholm och K3 i Hamburg.


lito.klingt.org

——————————————————–

WELD COMPANY
är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer kommer kompaniet göra egna produktioner, curatera händelser och undersöka det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på company.weld.se.
 
För koreografer är arbetet med Weld Company en möjlighet till att pröva nytt, ompröva något äldre eller dela med sig av ett pågående. Under hösten har fyra koreografer bjudits in för var sitt uppdrag. Weld Company kan ses som en möjliggörande struktur där dansare och koreografer från olika bakgrunder delar en gemensam, daglig och fysisk praktik, där nya konstellationer, koreografier och idéer blir till. Weld Company föreslår olika scenarier för presentation. Förutom de traditionellare danskontexterna, nationellt och internationellt, kommer kompaniet att “parasitera” på befintliga strukturer eller verka i glappen mellan det oetablerade och etablerade.

Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Anton Andersson och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.