27 + 28 april: Weld Company x 4

Weld ger alla chansen att upptäcka eller återupptäcka Weld Company i de koreografier som förra årets inbjudna koreografer fick i uppdrag att skapa för kompaniet. Gemensamt för alla fyra koreografier är restriktionerna No talking-No props. Koreografier av: Rebecka Stillman (SE), Efva Lilja (SE), Michael Kliën (IE/AT) och Litó Walkey (DE)

Weld Company 2013 är: Sybrig Dokter (NL/SE), Robin Dingemans (GB/SE), Marie Fahlin (SE), Noah Hellwig (SE), Sandra Lolax (FI) och Kajsa Sandström (SE)

27 april kl. 19.00

Weld Company + Rebecka Stillman

Weld Company + Efva Lilja
-Hi, how are you

28 april kl. 19.00

Weld Company + Michael Kliën
Sediments of an Ordinary Mind (Prologue Jerusalem)

Weld Company + Litó Walkey

WELD COMPANY
är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer kommer kompaniet göra egna produktioner, curatera händelser och undersöka det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på
company.weld.se.
 
Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Anton Andersson och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.

REBECKA STILLMAN
har vanligtvis olika funktioner i projekt som rör sig i och kring koreografi. Rebecka
intresserar sig ofta för protokollstyrda koreografiska processer och har en förkärlek för sätt att arbeta där man inte kan veta hur produkten i slutändan kommer att te sig. Hon arbetar ofta i form av översättning eller transposition. Hon har utbildat sig vid Balettakademien Stockholm, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Universitet, SEAD (Salzburg) och DOCH.

Rebecka var med och startade scenkonstgruppen ches:co som var aktiva 2006-2010 och har senare varit med i andra gruppkonstellationer nationellt och internationellt och har även engagerat sig i projekt initierade av andra. Bland dessa finner vi Susanne Jaresand, Eleanor Bauer, Ludvig Daae, Anna Koch, Mårten Spångberg, Yukiko Shinozaki och Heine Avdal. Hon arbetar även mer administrativt i det nya projektet Maximum Spaces.

EFVA LILJA
är en konstnär som arbetar i och genom koreografi i olika format som text, bild, film och dans. Hon är professor i koreografi och rektor vid DOCH, en tjänst hon lämnar vid årsskiftet. Efva är aktivist, engagerad i flera konstnärliga forum, organisationer och nätverk som arbetar för utvecklingen av konstnärlig forskning och för konstens representativitet i samhället. F.o.m. januari 2014 arbetar hon som sakkunnig i konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet för att utveckla och stärka konstnärers möjlighet att forska i sin konst. /www.efvalilja.se

MICHAEL KLIËN
Michael Kliëns konstnärliga verksamhet omfattar interdisciplinärt tänkande, kritiskt skrivande, curatoriella projekt och, inte minst, koreografiska arbeten med grund i såväl scen- och bildkonst. Han har sin bas i Grekland och på Irland. Kliëns koreografier har blivit framförda och situerade i ett flertal länder världen över. Bland beställare av verk återfinns Ballet Frankfurt, ZKM (Karlsruhe), Tanzquartier Wien och Wiens Folkopera. Bland utställare finns IMMA (Irlands museum för modern konst) och Hayward Gallery i London. Han doktorerade vid Edinburgh College of Art 2009 och har undervisat om sina upptäckter vid ett flertal välrenommerade, såväl akademiska som icke-ackademiska, institutioner. Han var medgrundare av- och konstnärlig ledare för den londonbaserade konstnärsgruppen Barriedale Operahouse (1994–2000) och konstnärlig ledare och grundare av Daghdha Dance Company (daghdha.org) 2003–2011 samt en av grundmedlemmarna i Institute of Social Choreography i Frankfurt.
/ michaelklien.com

LITÓ WALKEY
är en berlinbaserad scenkonstnär och koreograf. Hon ägnar sin konstnärliga praktik åt den fenomenologiska frågan “How do I attend to this moment?”. Walkey var medlem i Chigago-baserade performancekompaniet Goat Island mellan 2002-2009 och har arbetat med bland annat Jeanine Durning, Boris Hauf, Myriam Van Imschoot, Vera Mantero, Martin Nachbar och Martine Piscani. Hennes egna produktioner har presenterats i Europa och USA. Bland dessa kan nämnas: Where’s the rest of me? (2012), Like that, Like this (2008), instanded i turn (2006), The Missing Dance No.7 (2005) och wings raised to a second power (2002).  Hon har studerat vid SNDO i Amsterdam och fick nyligen sin examen vid masterprogrammet i koreografi, Teaterhögskolan i Amsterdam. Litó är professor vid HZT – Inter-University Center for Dance i Berlin samt gästlärare och mentor vid DOCH i Stockholm och K3 i Hamburg. / lito.klingt.org