Ingen frykantig dans

Anna Koch
Ingen fyrkantig dans

Text till programbladet för Festival:Display på Rotundan, Kungliga Operan, 17–19 sep 2015

Masken från balen, guldet från foajén, almen från Kungsträdgården, näven från demonstranten, Mimaroben från Miman, aktierna från Handelsbanken, Gud från Thank God it´s Friday, och så vidare. Som föraningar träder olika lager fram för att sedan glida undan. Det historiska och det nu pågående, det materiella och immateriella. Där, mellan flyende referenser närmar sig en kropp.

Fluktuerande tillstånd, komponenter av olika värden och betydelser,  en axel av koreografi kan ske i alla lager, i alla relationer.  Den fysiska praktiken monterar samman disparata element, en schizofren härva, ett överväldigande av information som krockar. Det ena materialet informerar det andra. Förkroppsligade kunskaper, estetiker, nedmonterade ideal.

Ett antal andetag under ett förlopp gånger trehundrasextio sekunder. En mjuk öppen kropp delar närvaron i rummet med andra mjuka kroppar. En privilegierad kropp i ett privilegierat rum. (inte en halvnaken bortkastad) Den text/kropp som skriver sig, vet ännu inte hur just denna kontext dansar, men att det kommer att dansas.

Kan inte komma in med något nytt. Kan bara tillföra en övertygelse om att det obetydliga kan få betyda, om det görs med rätt intention. Det finns inget överskridande i att vara här. Mer som ett kärt möte med något bekant.

Arkeologiska skåror öppnas, kroppen putsar lager av damm, flikar av tid. Monumenten faller, delar avyttras på marknaden i det globala .
Hon kommer närmare, vill kommunicera rörelse, men inte nödvändigtvis synas. Handling på utandning, återhämtande på inandning.

’O Swamp land, I have come into you I have taken the Grey-haired one to the roof, for I am the moon, I have swallowed up the darkness.’ *

I föraningens kropp samlas det motsägelsefulla. Ett manifest som en gång fungerade som en negation av gamla värden. Nej till magi och Nej till förvandling dyker från ett annat håll upp som Ja till magi och Ja till förvandling.

Gavs en varning men gick ändå ut i masken och sitt kungliga emblem. Attackerades mellan den tolfte och trettonde takten i den sjätte kontradansen. Dirigenten noterar störningsmomentet i sitt partitur.

Kontradansens rörelse är nutidens Squaredance. Det finns en internationell logotyp att ladda ner. En fyrkantig evighetssymbol. Konturerna av den ritas vagt på en halvt upplöst kropp. Obetydliga koordinater och störningsmoment adderas. En notation och ett dokument att agera utifrån.

* The Egyptian Book of the Dead även kallad Book of emerging forth into the Light.