3-11 Sep. In an act of weaving festival

Alla händelser äger rum på Weld, Norrtullsgatan 7 förutom En koreografisk intervention av Paloma Madrid som visas utomhus vid Edsbergs slott, Landsnoravägen 10 Sollentuna.

Boka på book.weld.se

Se Schema och läs om alla händelser nedan.


Festival äntligen! äntligen festival! ett färglagt paraply som inleds med festival bestående av dansföreställningar, installationer, videoverk, workshops och koreografiska interventioner för att sedan fortsätta under året. Podcasts i november + bokpublikation mars 2023 följer -tbc.

In an act of weaving är för väventusiaster, danskonstnärer och alla som vill känna gemenskap igen. En festival som är både nära och långt borta. För att hålla kontakten men också skapa nya vägar, en festival för att ”hålla tråden” tillsammans igen. Med en serie av evenemang båda live, utomhus, digitalt och slutligen i bokformat, återdefinierar vi närhet, vad som är offentligt & privat, digitalt & levande, centraliserat & decentraliserat, ensamt & tillsammans. Hur har relationer och liv förändrats? Kom, väv samman med oss.

Festivalen inleds med En koreografisk intervention av Paloma Madrid med danskompaniet Rosales på Edsbergs slott den 3 september, följt av några programinslag från vår festival, samtidigt som vi presenterar hela festivalinnehållet som startar andra veckan av september.

Det är valår i år. Festivalen som avslutas på valdagen 11 september lyfter viktiga frågor inom ramen för både föreställningar, workshop och slutlig bok.

Koordinator, initiativtagare: Nefeli Oikonomou

Medverkande konstnärer:
Marcus Baldemar, Paloma Madrid (i samarbete med kompositör Hara Alonso), Sandy Ceesay, Sebastian Lingserius, Nefeli Oikonomou, Ludmila Christeseva


In an act of weaving – Schema

Läs mer om alla händelser och medverkande konstnärer längre ned

3 september
kl 15:00 En koreografisk intervention / Paloma Madrid
Edsbergs slott, Landsnoravägen 10 Sollentuna
kl 19.00 Weaving poetry / Nefeli Oikonomou och Sandy Harry Ceesay
kl 20.00 Neo Ballet / Sebastian Lingserius
kl 21.00 Because(unresolved)/ Sandy Harry Ceesay

8 september
kl 18.00 Because (unresolved) / Sandy Harry Ceesay
kl 19.00 Weavers / Nefeli Oikonomou

9 september
kl 18.00 Because (unresolved) / Sandy Harry Ceesay
kl 19.00 Weavers / Nefeli Oikonomou

10 september
kl 15.00 How to receive me / Marcus Baldemar (Inställt pga sjukdom)
kl 16.00-18.00 Hantverk som enar, helar och håller/ Ludmila Christeseva
kl 19.00 NeoBallet / Sebastian Lingserius

11 september
kl 17.00 How to receive me / Marcus Baldemar (Inställt pga sjukdom)
kl 19.00 Weavers / Nefeli Oikonomou
kl 20.00 Kvadrennalen Event Finnissage + Party


Föreställning:
En koreografisk intervention / Paloma Madrid

Fri entré
Edsbergs slott, Landsnoravägen 10, Sollentuna
Hitta hit!

Boka: book.weld.se

En koreografisk intervention i regi och koreografi av Paloma Madrid tillsammans med nio dansare i samarbete med kompositören, pianisten och elektromusikern Hara Alonso som i Edsbergs slott spelar live.

En koreografisk intervention uppmärksammar de ekologiska sambanden, där lyhördhet kring hur vi kan vara närvarande jorden framförs i poetiska performativa bilder. I koreografin utforskar vi hur det är att bli en del med jorden och vilka läkande effekter som den har på våra kroppar.

I den här koreografin befinner sig dansarna precis innan vi får svaren, eftersom vi vet att vi kan förändra och påverka tillsammans och vara närvarande vår läkande konstnärliga process och rörelse som blir grunden till vår existens.

Vi dansar för naturen, åskådarna som kommer och bevittnar interventionen, och hoppas innerligt att fler vågar ta av sig skorna och börjar gå långsamt i naturen, och som Xiuhtezcatl Martinez miljöaktivist, säger; Den största utmaningen vi står inför är att förändra mänsklig medvetenhet, inte rädda planeten, planeten behöver inte räddas, vi behöver förändras. / Paloma Madrid

Föreställningen visas utomhus. Det finns bänkar att sitta på men publik är även välkomna att ta med filtar eller pallar.

Dansare: Elvira Madrid Wiig, Saina Shamshirdar, Shaya Khalil, Emma Hultqvist, Jenny Salomonsen, Daniel Staaf, Mari Raudsepp, Maureen Asic
Performer: Sarai Alvarez Riveros
Regi och koreografi: Paloma Madrid
Musik och live performance: Hara Alonso
Foto och dokumentation: Celine Escher
Arrangeras av Kultur- och fritidskontoret, Sollentuna kommun


Poesikväll och omslutande installation:
Weaving poetry / Nefeli Oikonomou & Sandy Harry Ceesay

Fri entré. Ingen förbokning krävs.

Vi vill bjuda in publiken att uppleva poesin från verket Weavers i en immersiv upplevelse där publiken varsamt guidas runt i rummet i långsamt tempo medan de lyssnar på poesin från föreställningen. Du kan droppa in och ut, titta förbi en kort stund eller längre period. Nefeli Oikonomou och Sandy Harry Ceesay vill dela med sig av den poesi de skrivit och ge en annan ingång till föreställningen som har premiär den 8 september.


Videoverk och installation:
Because (unresolved) / Sandy Harry Ceesay

Fri entré. Ingen förbokning krävs

Att lämna traumat. Medan han/hen är inlåst i ett förhörsrum är Because (unresolved) centrerad kring en viktig händelse och huvudpersonens brytpunkt när han/hen försöker återberätta historien. Verket blir ett arkiv för misslyckande, eftersom det misslyckas med att återberätta händelsen i något annat än en serie rytmiska impulser. 

Är ”det olösta” i själva verket att släppa taget? Är avslutandet ens verkligt? Vad får oss att övervinna detaljerna i vårt förflutna för att kunna se framtiden i våra liv? Är det ett misslyckande?

Sandy Harry Ceesay om praktiken:
Genom abstraktionsprocessen försöker jag (på distans) samtala med de olika medlen för skapande. Genom att involvera kroppen och dess förmåga att tillägna sig erfarenheter, strukturer och ord söker jag nya sätt att underlätta kreativ produktion genom fysiska handlingar. Oavsett om det är måleri, skrivande, dans eller audiovisuellt material, filtreras de alla genom en fysisk erfarenhet (dvs. genom att väva kroppen), och överbryggar olika kreativa medier för att utforska den mänskliga existensens villkor genom erfarenheter av en marginaliserad kropp.


Föreställning:
Neo Ballet / Sebastian Lingserius

Boka: book.weld.se

Ett solo. En kvartett. En astronaut och En panel. En dansspekulation för framtidens Ballet. Eller ska vi kalla det Neo Balett. En plats där den enda attityden är balettattityden. Med nytt språkbruk och andra kroppsideal får den vackra monstruösa baletten göra sin entré.

För Hur skulle du sälja balett till en andra generationens marsian?

Med & av: Sebastian Lingserius (live) Noah Hellwig, Caroline Byström, Nefeli Oikonomou (video)
Kompositör: F E C
Ljus & rum: Sebastian Lingserius
Video klipp: Aleksandra Sende
Foto: Andréa Arlid
Av: KASS Production
Stöd av Statens kulturråd


Föreställning:
Weavers / Nefeli Oikonomou

Boka: book.weld.se

Weavers är ett koreografiskt verk som följer tankens rörelse som ett spår eller en våg. Att väva är att trassla in sig, att vara i relation, att känna vertikalt och horisontellt och följa komplicerade mönster på ett metodiskt sätt som överväger varje handlings resonans i ett större sammanhang.Att förstå de osynliga krafter som manifesteras med våra handlingar; genom ett collage som avslöjar nya aspekter av hur vi ser på världen.

Vävning används både som en metafor och som en arbetsmetod, där artisterna förhåller sig till sin egen kropp, landskapet och de kroppar som samexisterar i rummet. Den refereras också till som en handling av att ta hand om och lyssna, men också som ett arbete i sig självt, med sitt eget liv och sina egna begränsningar. När dansen utvecklas framkallas olika känslomässiga tillstånd i en livlig dialog med den omgivande miljön när artisterna pendlar mellan olika sinnen, kvaliteter, texturer och medier som utvecklas i en korsning av animaliskt och repetitivt. Var börjar och slutar kroppen?

What it takes is willingness to learn the labour of holding; staying; witnessing; facilitating the crossing of liminal thresholds; lubricating the beginnings and ends of human life-forms. The skills in question sprout up in the cracks throughout human societies, yet, under capitalism, there is next to no incentive for universalizing them. The fact of departing, or arriving, or undoing life, remains (for now) of limited market use. (Sophie Lewis,’With-Women: Grieving in Capitalist Time’,2020)

Koreograf: Nefeli Oikonomou
Performers: Sandy Ceesay, Nefeli Oikonomou
Musik-komposition: F E C
Extern konsult: Sebastian Lingserius
Samproduktion: Weld
Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB
En del av Kvadrennalen
Utvecklad inom residensprogrammet AADK, Spanien
Med stöd av Statens Kulturråd, Stockholms stad och Internationellt kulturutbyte av Konstnärsnämnden.


Inställt pga sjukdom

Dansföreställning / Dansklass:
How To Receive Me
/ Marcus Baldemar:

Fri entré

Max 10 deltagare

Boka: book.weld.se

How To Receive Me är en hybrid mellan en dansklass och en dansföreställning där deltagaren/publiken guidas genom en övning i att ta emot genom att se, lyssna, röra sig/bli rörd och röra vid/beröras. Marcus kommer att engagera sig i och inkludera dig i fysisk kontakt.

Jag är/vi är kroppar av kött, blod och ben
Men jag är/vi är mycket mer än så
Jag är/vi är vikt och kraft
Men jag är/vi är mycket mer än så
Jag är/vi är klibbiga, håriga, mjuka, mustiga och kladdiga.
Dessutom är jag/vi historia, berättelser och bilder.
Men jag är/vi är mycket mer än så
Jag är/vi är känslor, fantasier och ambitioner.
Dessutom är jag/vi givare
Men vi är mycket mer än så
Jag är/vi är mottagare

Det är meningen att vi ska ge, vi blir tillsagda att ge, vi uppmuntras att ge.
Vi förväntas och pressas till och med att ge.
Men vi är avsedda för mycket mer än så.
Vi är mottagare. Det är meningen att vi ska ta emot. Vi är mentalt och andligt avsedda att ta emot.
Våra kroppar är till och med byggda för det. Vi har hål och håligheter som är avsedda att fyllas, stimuleras och penetreras.
Vi ÄR hål och håligheter som är gjorda för att fyllas, stimuleras och penetreras.

Att ta emot lika mycket som passivitet och aktivitet, men ändå ett görande.
Att ta emot som…
…titta, men mer än så; se.
…lyssna, men mer än så: höra.
…beröring, men mer än så: känsla.


Workshop, levande installation, videodokumentär + artist talk med Ludmila Christeseva

Hantverk som enar, helar och håller
Ludmila Christeseva

Boka: book.weld.se

Vi är en tyst och fredlig orkester av hantverk där ukrainska, svenska och kvinnor från hela världen möts för att inspirera och stödja varandra. Vi hantverkar för fred: virkar, broderar, flätar. Genom vårt gemensamma skapande enas människor för kraft, kreativitet, hopp och optimism.NEFELI OIKONOMOU
är en dansare/koreograf/danspedagog/performance artist från Grekland, baserad i Sverige. Hennes verk kännetecknas av ett gåtfullt och närmast filosofiskt förhållningssätt till rörelse och en strävan efter att lokalisera den på ovanliga platser, sammanhang och kroppar. Nefelis verk kopplar samman kunskap inom dans och koreografi med en drivkraft för tvärvetenskapliga hybrider som omfattar nya sätt att förhålla sig till sin egen kropp och sin omgivning. Olika teman hon har arbetat med är till exempel kroppen i krisen, arbetsförhållandena, alternativ politisk historia och frågor om identitet, stil, intimitet.

Nefeli tog examen i Dans i Aten (MoC) och Design i Siros (UoA), hon har avslutat sin Masterexamen i Koreografi vid DOCH och den tvärvetenskapliga forskarutbildningen Organizing Discourse vid Konstfack University. Hon har producerat olika verk, som Punks Not Dead, The Art of Laboring, Rhymes of Pleasure, CFT med föreställningar på teatrar både lokalt och internationellt. Genom det långvariga samarbetet med Sebastian Lingserius har hon varit med och skapat duetterna DANCER och POLY och uppträtt i olika internationella sammanhang, till exempel i Filippinerna, Spanien och Frankrike. Dessutom kurerade hon Pracrising Transitions Festival (2016) i Wip Konsthall i Årstaberg och Rhymes minifestival (2017) i Weld som bjöd in många konstnärer med uppträdanden, öppna diskussioner, utställningar, filmvisningar och workshops.
thenebula.euSANDY HARRY CEESAY
är dansare, koreograf och författare som tangerar mellan det poetiska uttryckssättens olika landskap. Han har jobbat med koreografer från hela världen: Connor Schumacher (NL), Liat Waysbort (NL), Marco D’Agostin (IT), Marie Chouinard (CA), Xavier Le Roy (FR) bland andra. Han är just nu aktuell med sin debutroman ”Kärlekens Exil” (Albert Bonniers Förlag) och medverkar i skrivarkollektivet Qalam.
sandyceesayMARCUS BALDEMAR
född och uppvuxen i Kiruna, arbetar som dansare och koreograf och har under de senaste 14 åren verkat som frilans inom scenkonstområdet med Europa som bas. Han utbildades vid Balettakademien i Umeå, SEAD i Salzburg, Österrike samt P.A.R.T.S. i Bryssel, Belgien. Marcus har samarbetat med en rad koreografer som dansare och/eller som medskapare. I egenskap av koreograf har han bl a skapat verken GALDR (2019), Polari Speaking Sex (2021) och Markus Lär Sig Finska x (2021).  Marcus arbetar med text och rörelse. Med hans arbete vill han kommunicera en icke-hierarki mellan det känslomässiga, det fysiska och det intellektuella. Ibland beskriver han hans konstnärliga praktik som ett intresse i att hitta eller skapa samband mellan den poetiska/politiska kroppen och ett poetiskt/politiskt språk. Författaren Leslie Feinstein skrev en gång; Gender is the poetry we make of the language we are taught. I hans arbete ser han även på rörelse och vår uppfattning av kropp som poesin vi skapar av språket vi lär oss.


PALOMA MADRID
jobbar som koreograf, dansare, danspedagog och doula med bas i Stockholm och Santiago de Chile. Paloma driver danskompaniet Rosales. Hon utforskar ständigt skärningspunkten mellan sin egen kropp i aktion, kollaborativ konst och social koreografi. Paloma samarbetar med konstnärer med alla typer av fysiska funktionsvariationer och förmågor. Hennes arbete söker alltid efter möjligheter för sinnet och kroppen att tänka, analysera, känna och praktisera om dans och koreografi. Specifika intresseområden, exil, migration i relation till estetik och performance konst
palomamadrid.me
rosalesscenkonst

 


SEBASTIAN LINGSERIUS
är koreografen som letar i dansens utmarker.  Han har vänt in och ut på Stålmannen, givit publiken vad-massage under föreställningar, blickat in i det post-cyborgiska och låtit robotar berätta om sina kroppsliga krämpor,  dissekerat filosofen Deleuze tanke-kropp, och låtit en daggmask dansa Gaga. I hans arbete finns ett starkt intresse i att konstruera psyko-somatiska praktiker,  icke-raka danskroppar och att återerövra dansens språk. Att dissikera den makt som styr kroppens filosofi och politik.
kass-produktion.seLUDMILA CHRISTESEVA
är bildkonstnär och fristående curator. Hon tog en magisterexamen i konst i Vitebsk (Belarus). Hon har också examen från Stockholms universitet och Konstfack. Hennes konstnärliga forskning fokuserar på könsidentitet och frågor som rör representation i olika kulturer. Christeseva är konstnärlig ledare och verkställande producent för den internationella utställningen ”Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art”, som visades i mer än 60 länder runt om i världen under 2018. Under 2019, med tanke på ett stärkande arv av stolthet, drivkraft och syfte som hedrar exemplet med kvinnors rösträtt som sattes för 100 år sedan, organiserade Christeseva en modevisning på Stockholms gator som samlade otroliga kvinnor i Stockholm för att delta och därmed stödja kvinnor inom de kreativa industrierna som uppmanar #systerhood som en huvudstrategi för att uppnå och dela framgång. En av modellerna var Christina Johannesson, Sveriges ambassadör i Vitryssland. När Ryssland invaderade Ukraina lanserade L.Christeseva en rad workshops för att stödja Ukraina, bland annat ”Restart Ukraine”, ”Hantverk som räddar liv” och ”Crafts that unite, heal, and last”.
christeseva.com


Samproduktion: Weld
Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB
Utvecklad inom Residency Program AADK, Spain
In an act of weaving är en del av Kvadrennalen
Med stöd av Statens kulturråd

thenebula.eu
Facebook
Instagram

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm