30 mar–11 sep. manifestkonst + tematisk promenad

Det är valår i Sverige. Av den anledningen vill vi skapa och dela en serie konstnärliga manifest som istället för slagord utgår från individuella konstnärliga praktiker och som behåller den intimitet, komplexitet och det ifrågasättande som är kärnan i all konst.

Som en återkommande ritual varannan onsdag fram till valet, med början den 30 marsbjuder vi in till en gemensam samtalspromenad och delande av ett konstnärligt manifest skapat av en av 13 konstnärer som bjudits in från olika fält. Temat för promenaden ges av den konstnär vars manifest vi bär med oss.

Promenaderna utgår från Weld, Norrtullsgatan 7 kl. 18.00 och pågår ca 60 min. Alla är varmt välkomna att delta. Teman för varje samtal ges på plats.<<

Föranmälan sker via book.weld.se

Medverkande konstnärer: Frida Orupabo, Beth Laurin, Lisa Grip, Igor Grubić, Balsam Karam, Lisa Grip, Hanna Rajs Lara, Nino Mick, Malin Arnell, Afrang Nordlöf Malekian, Manuel Pelmuş, Raša Todosijević, Gry Tingskog.

Promenaderna utgår från Welds lokaler på Norrtullsgatan och avslutas på Norra Bantorget där manifestet hängs upp.

I ett politiskt klimat där konstens syfte och värde vanemässigt ifrågasätts och dess relevans för samhället alldeles för lätt ignoreras, vill vi mejsla ut ett tillfälligt utrymme och en singulär händelse där konsten talar på sina egna villkor och där det för en kort stund är konstens regler som gäller.

Samtalspromenaderna och affischeringen kommer äga rum varannan vecka från och med den 30/3 fram till 31/8 samt valdagen den 11/9.

Detta projekt är initierat av Weld och är ett bidrag till Kvadrennalen, en större rörelse för konst som har skapats för att konstnärer och konstinstitutioner ska gå samman och ta plats fram till det kommande valet i september 2022

Frida Orupabo (NO)
Frida Orupabo är utbildad sociolog och konstnär bosatt i Oslo. Hennes verk består av digitala och fysiska collage, som undersöker frågor kring ras, familj, relationer, kön, sexualtitet, vold och identitet. Orupabo kombinerar material från äldre arkiv med material från olika samtida plattformar och skapar om detta till nya gestalter – ofta fragila sammanställda kroppar och ansikten som möter betraktaren med blicken. I Orupabos konst ställs frågan om vad synlighet är och nödvändigheten av att bli sedd som ett politiskt subjekt.

Beth Laurin (SE)
Beth Laurin har sedan 1960 talet skapat konst i form av skulptur, objekt, performance, ritning, ljudverk, text, video och fotografi. Hon bor och arbetar i Stockholm. Hennes verk består ofta av funna objekt, texter, personliga egendelar och tidningsklipp, och hon intresserar sig för hur objekt rör sig mellan det personliga och det offentliga. Hennes verk har skapats i relation till politiska strömningar, så som tidig feminism, men med ett helt eget förhållningssätt där hon testar olika format, ofta med humor, i ett systematiskt undersökande av konstens möjligheter. 2017 mottog hon Stockholm stads Hederspris för sitt arbete.

Balsam Karam (SE)
Balsam Karam är författare och bibliotekarie och debuterade 2018 med den kritikerhyllade romanen “Händelsehorisonten”. 2021 utgavs hennes andra bok “Singulariteten”, en roman som beskriver ett sorgearbete i tre delar som skiftar i geografisk plats, tid och berättare och kretsar kring ämnen som förlust, trauma, krig och omsorgsarbete. Verket beskrivs som ett prosalyrisk diktverk som framstår som både originellt, överväldigande och formmedvetet. Karam är kurd med rötter i Iran och Irak, och bor sedan barnsben i Stockholmsområdet.

Igor Grubić (HR)
Igor Grubić har sedan tidigt 90-tal skapat film, video och platsspecifika interventioner som undersöker både historiska och samtida politiska situationer. Grubićs kritiska, sociopolitiskt engagerade verk kännetecknas av ett långsiktigt engagemang och fokus. Från den djupgående utforskningen av historiska monuments öde och industrins undergång, till granskning av minoritetsgruppers situation, utvecklas hans projekt under flera år av undersökande och personliga relationer. Grubićs arbete inom fotografi och film är grundat i en dokumentär tradition, men kännetecknas av ett affektivt, poetiskt och empatiskt förhållningssätt. Grubić representerade Kroatien på Vededig Biennalen 2019.

Lisa Grip (SE)
Lisa Grips arbeten kretsar kring intimitet, tvång och lösgörelse inom mänskliga relationer. Genom fotografi och rörlig bild exponerar hon komplexa och invecklade scenarier som pendlar mellan det hemlighetsfulla och det voyeuristiska. I de situationer hon skapar kan människor som står henne nära ses upplösas i varandra och stötas ifrån varandra. Hennes verk omfamnar symbiosen i det mänskliga, växlingen mellan det hotfulla och det underbara i våra relationer.

Hanna Rajs Lara (SE)
Hanna Rajs Lara är poet som debuterade våren 2018 med diktsamlingen “Armarna”. Samlingen uppmärksammats för sin nyskapande gestaltning av teman som kärlek, arv, familj och antisemitism. 2019 nominerades “Armarna” till Borås Tidnings debutantpris. 2019 utkom “Baby” på Anti förlag och 2020 “Under månen” på Albert Bonniers förlag. “Under månen” kretsar kring det ärvda traumat efter Förintelsen. 2022 utkommer hennes första roman, “Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn – Cristinaboken”.

Nino Mick (SE)
Nino Mick är poet och aktivist, som jobbar tvärkonstnärligt och med starka queerpolitiska budskap. Micks diktsamling “Tjugofemtusen kilometer nervtrådar” gavs ut 2018. Med enkla, konkreta och direkta ord lyckas Mick fånga och beskriva känslan av att leva i en kropp som på en gång är och inte är ens egen. Mick har tidigare turnerad Sveriges kyrkor Med föreställningen Nino’s ark, och under pseudonymet Plutoniumflickan uppträder Mick som sångare/låtskrivare, “obskön” poet och vetenskapsperson. 2013 blev Mick svensk mästare i poetry slam. 2015 tilldelades hen Svenska Kyrkans kulturpris och 2018 Västra Götandsregionens kulturstipendium. Nino Mick bor och verkar i Göteborg.

Malin Arnell (SE)
Malin Arnell är en interdisciplinär konstnär/forskare vars verk kan ses i relation till offentlig eller social kontext. Med bakgrund i feministisk och queerfeminstisk aktivism, arbetar hon främst i kollektiva och kollaborativa former. Hon arbetar med många olika typer uttryck, ofta med att kartlägga och skapa guider utifrån undersökandet av olika territorier och socio-politiska strukturer eller med att skapa alternativa ekologier och experimentella sociala händelser. Hon doktorerade i koreografi 2016 från Stockholms Konstnärliga Högskola med ett 72 timmar långt performance: Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action).

Afrang Nordlöf Malekian (SE)
Afrang Nordlöf Malekian är en bildkonstnär som bor och är verksam i Stockholm. Han intresserar sig för hur och när olika historier berättas och sörjs, och hur ideal och dominerande narrativ förändras genom historien och i olika kulturella kontexter. I sitt konstnärskap är han ofta i kontakt med fysiska och digitala arkiv. I “The Memory’s State of Exception “ försökte han förstå hur pengar har producerats genom historien och hur illustrationer på sedlar använts för att framhäva ett nationellt modernistiskt narrativ. 2021-24 är han konstnär i residens på Grafikens Hus och 2022 har han residens på The Bergman Estate, Fårö.

Manuel Pelmuş (RO/NO)
Manuel Pelmuş är koreograf och konstnär som bor och arbetar i Oslo och Bukarest. Pelmuş använder ofta performance inom ramen för utställningar, och utforskar kroppens relation till minnet och historiens konstruktion. Hans projekt Permanent Collection är en pågående live-action-intervention, konstruerad kring idén om en permanent samling, där konsthistoriska referenser, kulturella artefakter, sammanhang, händelser, texter och gester transformeras och återförmedlas med kroppen som medium. 2013 representerade han Rumänien på Venedig biennalen, i ett samarbetsprojekt med Alexandra Pirici. Han är för närvarande stipendiat på Kunstakademiet i Oslo.

Gry Tingskog (SE)
Gry Tingskog arbetar med koreografi tillsammans med dans, skulptur, teknologi och text. Hennes arbeten för samman olika former av performance och bildkonst. Tingskogs praktik rör sig mellan att skapa föreställningar på ett kollaborativt sätt, och att utveckla nya samarbetsformat för att kunna dela, uppträda, undervisa och skriva. 2017 var Gry en av initiativtagarna till INSISTER SPACE, en konstnärsdriven organisation som föreställer sig koreografiska metoder till att tänka om och omorganisera konstnärligt arbete i praktiken. Tingskog har precis avslutat MA-studier i koreografi och performance i Giessen och bor och arbetar i Sverige och Tyskland.

Raša Todosijević (RS)
Raša Todosijević är konstnär som bor och arbetar i Belgrade, Serbien. På 70-talet började han sin karriär bland en liten men nu känd grupp konstnärer som samlades på Student Cultural Center in Belgrade, och som introducerade koncept-konst och nya medier på den då Jugoslaviska konstscenen. Hans mest berömda verk “What is Art (”Was ist Kunst?”) och “God Loves Serbs” (”Gott liebt die Serben”) gjorde honom internationellt känd som konstnär, och hans verk har vistats brett både i Serbien och internationellt och ingår i fler museers samlingar.  Hans verk kännetecknas av ett ständigt kompromisslöst kritiskt-politiskt ställningstagande. Todosijević’ representerade Serbien på Venedigbiennalen 2011.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm