28 feb – 1 mar. Workshop: CAP. Jane Bacon & Vida Midgelow

I samband med festivalen ”Talking & Props” bjuder Weld in till en tre dagars workshop, ledd av de brittiska danskonstnärerna Jane Bacon och Vida Midgelow. De har tillsammans utvecklat Creative Articulations Process (CAP), en metod där deltagaren växlar mellan att dansa/röra sig och att skriva.

Genom att utforska upplevelsen i somatiska och språkliga processer, förstärks förmågan att arbeta artikulerat med rörelsebaserat skapande. CAP består av sex aspekter och i workshopen går vi igenom dessa, i syfte att kunna använda dem som verktyg i den egna konstnärliga praktiken. Metoden har utvecklats under de senaste 15 åren, som en del i Jane & Vidas arbete på universitetsnivå inom ramen för The Choreographic Lab. Workshopen vänder sig till utövande konstnärer och forskare med en rörelsebaserad praktik, som vill utveckla sin förmåga till artikulerande och skrivande.

Läs mer om CAP och Jane & Vidas verksamhet på choreographiclab.co.uk

Workshopen ges på engelska och är kostnadsfri tack vare stöd från Dance4, Middlesex University och Weld.

Max antal deltagare: 20

Anmäl dig med en kort beskrivning av din bakgrund inom praktiker för koreografi, dans, somatik och/eller skrivande, samt din nuvarande verksamhet inom konst- eller forskningsfältet. Max tio rader, på engelska.

Ingen urvalsprocess, den som först anmäler sig säkrar sin plats.

För anmälan & mer information: CAPworkshopreply@gmail.com


Jane M Bacon (UK)
är danskonstnär och akademiker, Jungiansk analytiker, Focusing Trainer och lärare i Authentic Movement. Hon är professor emeritus i Dans och Somatik vid Universitetet  (UK)i Chichester och lever i Northampton, UK. Hon har över 30 års erfarenhet av att undervisa och föreläsa om dans och performance, samt över 15 års erfarenhet som terapeut och lärare i Authentic Movement.

Vida Midgelow
är professor i Dans och Koreografiska praktiker vid Middlesex Universitet och bor i Derbyshire, UK. Som akademiker arbetar hon med konstnärlig praktik som forskningsmetod, improvisation och olika artikulationsprocesser, samt har även publicerat en stor mängd texter i dessa ämnen.

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm