12–14 maj SONOTOPER / Sara Lindström Lindhe & Jan Carleklev

SONOTOPER är en interaktiv koreograferad ljudperformance där publikens närvaro står i centrum. I verket möter vi “Sono”, en virtuell karaktär som guidar oss in i ett säreget ljudlandskap som blir till genom mötet med sin publik.

Genom att placera sig mellan publiken, bilden och ljudet skapar Sono ett mellanrum, som leker med och utmanar vår relation till teknologi och avlyssning, men också mellan det som är närvarande och det som är frånvarande.

SONOTOPER är ett pågående undersökande kring lyssnande och ljudande. Ett nyfiket sökande efter vad det är som definierar det ”mänskliga” i oss och ett prövande kring sinnenas möjligheter och begränsningar. Vad, vem eller vart är egentligen Sono och vad kan Sono hjälpa oss att få syn på?


Av och med: Sara Lindström Lindhe och Jan Carleklev
Dramaturgiskt stöd: Pavle Heidler

Ljudet i föreställningen upplevs genom hörlurar.
Verket är på engelska och ca 50 min långt.

Med stöd från Statens kulturråd och i samproduktion med Weld. Residensstöd MDT.


Weld
Norrtullsgatan 7

12 maj kl 19.00 och 20.30
13 maj kl 16.00 och 19.00
14 maj kl 13.00 och 14.30

Begränsat antal platser

Boka: book.weld.se
———–

OBS!
Missa inte heller Figuren av och med Hugo Hedberg

Observatorielunden

12 maj kl 18.00
13 maj kl 18.00
14 maj kl 16.00

Samling på Weld, Norrtullsgatan 7 senast 10 minuter innan föreställning

Entréavgift till SONOTOPER  gäller även till Figuren.

Läs mer här


JAN CARLEKLEV
använder främst ljud som konstnärligt material och hans bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i hans verk. Carleklev har etablerat en konstnärlig praktik där han själv eller i deltagande processer riktar uppmärksamheten mot röster som vanligtvis inte hörs, och skeenden som inte syns. I dessa processer undersöks makt, kunskap och förlust i relation till människans ofta komplicerade förhållande till naturen.

Carleklevs konstnärskap är baserat på att lyssna och att göra det möjligt att lyssna på olika sätt. Som levande varelser behöver vi lyssna till oss själva, till vår omvärld men vi behöver också bli lyssnade till. För att skapa förutsättningar för detta är det viktigt att möta publiken i en process, och Carleklev anser att detta möte är en del av konstverket. Här är inget färdigt och det finns inga krav på att förstå, det finns bara öppet, nyfiket undersökande och experimenterande tillsammans. Därför skapar Carleklev mötesplatser som Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där publik bjuds in att vara delaktiga i tillblivelsen av ett konstverk.

carleklev.se

SARA LINDSTRÖM LINDHE
är koreograf och konstnär verksam inom scenkonst, samtida konst och filmsammanhang. Hon skapar verk genom en tvärdisciplinär praktik av video, performance och installationer.
I sin konstnärliga praktik arbetar hon med berättelser om kroppen och hur den blir meningsbärande på olika sätt, ofta i samspel med ord, bild och ljud. Hon har under senaste åren arbetat nästan uteslutande med deltagarbaserade verk som skapas genom olika plats‐ eller situationsspecifika processer och som undersöker subjektiva tolkningar och erfarenheter utifrån en specifik tematik eller frågeställning.
Saras verk aktiverar ofta en laddning mellan kroppslig närvaro och socialt samspel, där gränsdragningar mellan det privata och det offentliga och det individuella och det kollektiva ofta ställs på sin spets.

Sara har en masterexamen (MFA) i koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola och en kandidatexamen från Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London. Hennes arbete har presenterats nationellt och internationellt i traditionella scenrum och på gallerier, museer och offentliga platser. Hennes verk har bl.a producerats och presenteras i samarbete med Yorkshire Dance i Leeds, Dansens Hus i Oslo och Stockholm, Monty Theatre i Belgien, Laban Theatre och The Place i London, Dance4 i Nottingham, Norrtälje Konsthall, Skissernas museum i Lund, Scenkonstmuseet och MDT i Stockholm. Under åren har Sara haft residens på bland annat Greenwich Dance i London och SITE i Stockholm. Hon har producerat konstfilmer i samproduktion med SVT som prisats nationellt och internationellt.

saralindstrom.com


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm