26 feb – 1 mars. Talking & Props

Talking & Props (4e upplagan) är en festival som innehåller sceniska verk som alla på olika sätt behandlar språk i relation till en specifik rörelsepraktik – som material och ljud eller som sjungen eller talad berättelse. Som en fördjupning i rösttekniken growling, en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet, en kaospoetisk drömsång samt en långsamt subtil konversation som växer fram i en ring av åhörare.

Medverkande: The Disengaged Free Jazz Orchestra (Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg), Moa Franzén, Tove Salmgren och Kajsa Wadhia, Vida Midgelow & Jane Bacon (UK), Olivia Riviereoch Lisen Pousette samt ett foajéprogram sammanställt av Anna Westberg.

Talking & Props är en pendang till den rörelsebaserade praktik som Weld Company initierat sedan 2013, genom att bjuda in koreografer att arbeta med tematiken ”No Talking No Props”.

 


Talking & Props Schema

26 februari
kl 18.00-19.00: Spells & Compost
av och med The Disengaged Free Jazz Orchestra/Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg

kl 19-20.30 Talking & Props
soppa i foajén med ett program sammanställt av Anna Westberg:

coating the ridges of her gums v.3 / Alice MacKenzie (UK)

New work / Cara Tolmie

Benförteckning /Jesper Norda

Intoning II  / Vilhelm Bromander

Eyeballs fall / Anna Westberg

20.30-21.00 From a throat of flesh
Idé: Moa Franzén. Skapad och framförd av Moa Franzén, Tove Salmgren och Kajsa Wadhia

Torsdag 27 februari
19.00 BreathBone
av och med Vida Midgelow och Jane Bacon
30 minuters föreställning följt av diskussion. OBS! begränsat publikantal

Fredag 28 februari
kl 18-21 Creative Articulations Process (CAP)
workshop med Vida Midgelow och Jane Bacon
Läs mer här

Lördag 29 februari
kl 10-16 CAP workshop
kl 21-22 Ever losing
av och med Lisen Pousette och Olivia Riviere

Söndag 1 mars
kl 10-16 CAP workshopFoto: Pär Fredin

Spells & Compost
/ The Disengaged Free Jazz Orchestra/Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg

Med arbetet Spells & Compost påbörjar duon ett nytt undersökande och drömmer nya drömmar tillsammans, ett projekt som utforskar magiska formler, spekulativ futurism och materiell ekokritik. Med soprummet som rekvisitaförråd experimenterar The Disengaged Free Jazz Orchestra med hemmagjorda lo-fi instrument, livemixad film och sina egna oskolade röster i en kaospoetisk performance tillsammans med den multifauna som bebor och delar våra liv och kroppar
.
Performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra består av Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg. Med bakgrund i koreografi respektive scenografi och bildkonst har de arbetat fram ett eget scenspråk som utgår från ett skevt, bångligt uttryck där friktion, dissonans och humor används som krafter att ifrågasätta rådande samhällsbygge.

Tack till Moa Franzén och Anna Kinbom för dramaturgiska samtal
Tack till Köttinspektionen Dans, Fylkingen och Studieförbundet Vuxenskolan för lån av replokal och Stadsmissionen för donerat material.
Med stöd av Kulturrådet

Spells & Compost hade premiär på Uppsala Konstmuseum i november 2019.

disengagedfreejazz.com
kottinspektionen-dans.seTalking & Props foajé-program

coating the ridges of her gums v.3 
/ Alice MacKenzie (UK)

new work / Cara Tolmie

Benförteckning /Jesper Norda

intoning II  / Vilhelm Bromander – kontrabas och röst

eyeballs fall / Anna Westberg
 Träsnitt: Magnus Dahl

From a throat of flesh
/ Moa Franzén

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. Vi rör oss genom de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, som tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska, hysteriska. Våra röster är vårt ljudande kött. En kör, men inte för sång. Röster, men inte talande. Vi råmar, nynnar, frustar och jollrar oss genom det ideologiska landskap som talet och språket bundit rösten vid.

Idé och initierat av: Moa Franzén
Medskapat och framfört med: Kajsa Wadhia och Tove Salmgren
Träsnitt: Magnus Dahl

Med stöd från Konstnärsnämnden och Stockholms stad
Samproduktion: Köttinspektionen Dans

Premiär på Köttinspektionen Dans, Uppsala 2018Foto: Vida Midgelow

BreathBone
Vida Midgelow och Jane Bacon
med musik av Tom Williams

BreathBone skapar ett rum för omslutande och reflekterande tystnad, där den inre medvetenheten får ta plats. I denna intima föreställningsduo med Vida Midgelow och Jane Bacon samspelar rörelse, röst och ljud i en meditativ och suggestiv upplevelse. Den improviserade koreografin ger röst åt kroppens inre rum och närmar sig därigenom kärnan i vad det är att vara människa; det omedelbart närvarande och det illusoriska.

Efteråt inbjuds publiken att delta i ett samtal om föreställningar och kontemplativa praktiker. Publiken får också varsitt manus, för att sedan kunna fortsätta praktisera på egen hand.

Med stöd från National Lottery through Arts Council England, Dance4 och Middlesex University.Foto: Sophie Pousette

Ever losing
/ Olivia Riviere och Lisen Pousette

I verket Ever losing går Olivia Riviere och Lisen Pousette in i tidigare erfarenheter och bryter upp tiden i ett försök att finna sätt att leva med förlust.

Med en gemensam bakgrund inom körsång och ett delat intresse i att arbeta koreografiskt med röst, tar Olivias och Lisens arbete avstamp i ett undersökande av growling: ett mörkt och aggressivt läte som framförallt används inom hårdare metalmusik. De uttryck som vanligen förknippas med growling har här skalats av, med förhoppningen att andra, nya dimensioner kan träda fram. Ljudet blandas med relationella uttryck som kramen, hand-i-hand, tryckaren – alla element av tvåsamhet, tvillingskap, vänskap och lesbisk kärlek.

Bruten, att vara bruten, blir här lika med att vara skuldsatt, utarmad och samtidigt i ett brott. Att uppehålla sig i brottet och lyssna till ljudet av brutna kroppar blir/kan vara ett sätt att göra sig skuldfri.

Om döden tar något ifrån dig så ge det tillbaka. Naja Maria Aidt

Ever losing är ett pågående försök att ge plats åt förlust, genom att återvända till förlorarens, den brutnas, position. Eller, kanske bara två losers som dansar i brottet.

Skapat och framfört av Lisen Pousette och Olivia Riviere

Ljud: Karis Zidore
Ljuddesign: Kristian Alexander
Kostymkonsult: Tove Dreiman
Ljuskonsult: Jenny Larsson
Foto: Sophie Pousette

Tack till Anna Efraimsson, Malin Arnell, Ulrika Berg, Tamara Alegre, Austeja Vilkaityte, Oda Brekke and Sara Gebran

Ever losing hade premiär på Fylkingen, Stockholm, februari 2019.


Medverkande konstnärer:

Kajsa Wadhia (SE)
arbetar konstnärligt och kuratoriellt i fälten performance, text och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra”, som sedan 2013 undersökt prekär arbetsordning, neoliberal kapitalism och konstnären som arbetare genom olika experiment och med olika undersökningsområden. Mellan 2007-2015 var hon verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala, en konstnärsdriven scen för experimentell koreografi och performance.

Maria Stiernborg (SE)
Med tekniker som performance, textil och text undersöker och skapar Maria Stiernborg motstånd till flexibel och prekär arbetsorganisation. Från en position av tillbakadragen likgiltighet och molande paranoia formas flyktlinjer bort från krav på effektivitet och ständig närvaro. I ett överproducerande och semiokapitalistiskt maskineri funderar hon framförallt på hur konst kan göra så lite nytta som möjligt och hur den praktiken kan kommunicera med en publik. Stiernborg har en kandidatexamen från Stockholms Dramatiska Högskola i scenografi/kostym och en masterexamen från Konstfack, Konst i Offentligheten. De senaste åren har hon drivit konstnärsplattformen Förlaget i samarbete med Ludvig Uhlbors samt performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra i samarbete med koreografen Kajsa Wadhia.

Alice MacKenzie (UK/SE)
är dansare baserad i Stockholm. Utifrån sitt intresse för queerfeministisk science fiction och vetenskapliga studier arbetar hon med text, poesi och dans, som tillsammans med praktiker för doftutvinning, fermentering och ljudande skapar möjlighet för möten och närhet i intra-aktion. Alice har samarbetat i föresällnings- och forskningsprojekt med konstnärer som Siriol Joyner, Ina Dokmo, Dora Garcia, Eleanor Bauer, Harriet Plewis, Cally Spooner, Tino Sehgal, Yvonne Rainer och Oreet Ashery. Tillsammans med organisationer och andra konstnärer skapar hon böcker, filmer, föreställningar och installationer i en rad olika sammanhang, bl a i långa residensvistelser på en skola och ett ålderdomshem.  Alice kommer ursprungligen från London och har en BA från Laban 2007 samt en masterexamen i Nya Performative Praktiker från DOCH.
alicemackenzie.blogspot.com

Cara Tolmie (UK/SE)
arbetar i skärningspunkten mellan praktikerna performance, musik, konstnärlig forskning och rörlig bild. Hennes solo-arbete utforskar olika sätt att störa bilden av ”Sångaren” inom den affektiva ekonomin, genom att införa element av främmande, kusliga eller samplade sångröster. Samarbete är grundläggande för hennes praktik, såväl i skapandet av verk som i längre forskningsprojekt. Hon har på senare tid samarbetat med Stine Janvin, Zoë Poluch, Kim Coleman, Will Holder, Seymour Wright, Paul Abbott i gruppen ULAAPARC, med forskningsprojekt som ”Gender of Sound” med Susanna Jablonski och ”The Glossary of the Event” med Frida Sandström och Aleksei Borisionok. För närvarande är hon doktorand i Kritiska ljudpraktiker vid Konstfack, Stockholm med det konstnärliga forskningsprojektet ”Listening to the Displaced Vocal Body”. Projektet kretsar kring performance praktiker som bryter upp den fixerade singulära enheten ’kropp och röst’ och utforskar vilken sorts lyssnar-relation som kan uppstå ur detta förhållningssätt.

Vilhelm Bromander (SE)
är basist, improvisatör och kompositör baserad i Stockholm. Med stor nyfikenhet för ljud, textur och intonation omfamnar han sin bas från många olika vinklar. Ofta arbetar han med akustiska detaljer som interferens, övertoner och differenstoner – för att klargöra vad som kan hända med vår perception när vi är med ett ljud under en längre tid. Han hämtar inspiration från ett vitt fält av genrer såsom improviserad musik, jazz, elektronisk musik så väl som sina studier av renstämd intonation och dhrupad. Vilhelm har en master i kontrabas och komposition från KMH i Stockholm och UDK i Berlin, samt har medverkat i det konstnärliga forskningsprojektet music in disorder, som undersökte kollektiv improvisation och samskapande utifrån process- och nomadfilosofi.

Anna Westberg (SE)
är dansare med förkärlek för att nynna, humma, mumla och att skriva somatisk text. Hon är medlem i Weld Company och har sammanställt foajé-programmet för denna fjärde upplaga av festivalen Talking & Props.

Moa Franzén (SE)
är bosatt i Stockholm och verksam som performancekonstnär. Hennes praktik rör sig mellan koreografi och skrivande som interrelaterade praktiker, med ett särskilt intresse för rösten som koreografiskt material och verktyg. Relationen mellan retorik och ideologi, makt och sårbarhet, och performer och publik är ofta i fokus i hennes arbete. Franzén har en BA i Fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunsthøgskolen i Bergen och en MA i Nya performativa praktiker från DOCH.

Tove Salmgren (SE)
arbetar som dansare, koreograf, curator och pedagog. Som konstnär tilltalas hon av utmanande och absurda situationer, pretentiösa och generösa strukturer, emancipatoriska gester, det komplexa och det naiva … 2015 tog hon examen med en MA i koreografi från DOCH (NPP). Sedan 2016 har hon drivit, tillsammans med performancekonstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och performance i Uppsala. Hon är anställd som adjunkt i performativa praktiker på Institutionen för dans, SKH (Stockholms konstnärliga högskola).

Jane M Bacon (UK)
Danskonstnär och akademiker, Jungiansk analytiker, Focusing Trainer och lärare i Authentic Movement. Jane Bacon är professor emeritus i Dans och Somatik vid Universitetet i Chichester och bor i Northampton, Storbritannien. Hon har mer än 30 års erfarenhet av att undervisa i dans och scenkonst, och mer än 15 års praktik som psykoterapeut och Authentic Movement pedagog. Hennes arbete inom såväl konst som psykoterapi syftar till att finna sätt att artikulera kreativa och personliga processer. I såväl sceniska verk som installationskonst grundas arbetet i förståelse och respekt för den somatiska praktikens förkroppsligade medvetenhet. Hon strävar efter att utmana samtida myter om dans, spiritualitet, kvinnlighet och feminism.

Vida L Midgelow (UK)
är professor i Dans och koreografiska praktiker vid Universitetet i Middlesex. Hon bor i Derbyshire, Storbritannien. Som akademiker arbetar hon med konstnärlig praktik som forskningsmetod, improvisation och olika artikulationsprocesser, och har även publicerat en stor mängd texter i dessa ämnen. Hennes konstnärliga verksamhet omfattar improvisation baserad på somatiska praktiker, sceniska föredrag, installationer och videoverk. Hon är redaktör för Oxford Handbook of Improvisation in Dance samt huvudforskare i ett europeiskt projekt för konstnärliga doktorander. www.artisticdoctorates.com I hennes roll som pedagog och mentor ingår även uppdrag som dramaturg, curator och konsult för konstnärer och organisationer.

Lisen Pousette (SE)
är dansare och koreograf baserad i Stockholm. Hon har en BA i dans från ArtEZ Arnhem och en MFA i koreografi från DOCH våren 2019. Lisen är en av initiativtagarna till och arrangörerna av POSSE, en mötesplats för dans och läsande, som för nuvarande sker på c.off. Det är en pågående studiecirkel för nyfikna inom samtidsdans och andra praktiker, som ägnar sig åt kritiskt tänkande och att skapa samtal genom att göra. Vid sidan av alla medverkande samarbetspartners och värdar engagerade i POSSE, har konstnärerna Ellen Söderhult och Olivia Riviere blivit särskilt viktiga för Lisens arbete. Hon spelar även trummor i punk- och metal bandet Moddervarken.

Olivia Riviere (SE)
är dansare och koreograf med Köpenhamn som hemmabas. Hon har sedan avslutad utbildning på Den Danske Scenekunstskole varit involverad i DANSEatelier – en plats och grupp bestående av 11 koreografer och dansare. De arbetar med rhizomatisk strukturering och samvaro i dansen. Olivia samarbetar ofta med koreograf Lisen Pousette, bildkonstnär Anna Moderato, samt musiker/koreograf Karis Zidore, där de undersöker materiella aspekter av känslor, objekt och extremare röst-tekniker och dess påverkan. Tillsammans med Karis Zidore undervisar hon även på Kunstakademiets Arkitektskole och Rytmisk Musik Konservatorium i koreografiska ljudkompositioner. På senare tid har hon arbetat med koreografer som Sara Gebran, Marie Topp, Quim Bigas, Ea Verdoner, Robin Johnsson och Anders Paulin med det 6 åriga projektet PIM (Para-Institutional Model).

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm